Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
03/06/2020
Mã công việc: VN43-442
10 Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng/ 10 QC Engineers (5 SQE, 2 QPA, 2 QA, 01 IQC)
WHAT WE CAN OFFER
  • Free all meal in working time,
  • 13th salary
  • Company shuttle bus Hanoi-Ha Nam
JOB DESCRIPTION

1. Phụ trách về việc kiểm tra linh kiện đầu vào, quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm đầu ra (tùy thuộc vào vị trí ứng tuyển là SQE, QPA, IQC, …) + SQE: Đánh giá chất lượng nhà cung cấp + QPA: Kiểm soát chất lượng trên dây chuyển sản xuất + IQC: Kiểm tra chất lượng linh kiện đầu vào + QA: Quản lý chất lượng chung 2. Lập các báo cáo liên quan đến công việc. 3. Hướng dẫn các quy định, tiêu chuẩn chất lượng cho bộ phận, CBCNV. 4. Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

JOB REQUIREMENTS

1. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc của Phòng Quản lý Chất lượng: SQE, QPA, QA, IQC. 2. Tốt nghiệp Đại học trở lên. 3. Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, Hoặc Tiếng Trung thành thạo là một lợi thế.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Ace Antenna Co., Ltd
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!