Services Jobs in Vietnam 177 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 April 2020
Job ID: VN30-56860
Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương tháng 13, Bảo hiểm y tế cá nhân
  • Thưởng theo hiệu suất ( 3-6 tháng) , thưởng cổ phiếu dành cho lãnh đạo cấp cao
  • Cơ hội đào tạo & phát triển nghề nghiệp
JOB DESCRIPTION

• Thực hiện kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho nhân viên theo kế hoạch phê duyệt hàng năm nhằm đảm bảo nhân viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng thực hiện công việc và đạt được mục tiêu của Công ty/Khối/Phòng. • Quản lý hệ thống tài liệu, thông tin đào tạo, đánh giá sau đào tạo và kế hoạch hành động sau đào tạo nhằm đảm bảo việc đào tạo có hiệu quả. • Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp nhằm cập nhật nội dung đào tạo, các khóa đào tạo phục vụ cho việc phát triển nhân viên. • Triển khai thực hiện kế hoạch chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên bao gồm: Tổ chức chương trình định hướng nhân viên (Orientation), lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp nhân viên nhằm phát triển và gìn giữ nhân tài cho công ty. • Theo dõi và kiểm soát việc sử dụng chi phí đào tạo hiệu quả, trong ngân sách được phê duyệt. Thực hiện báo cáo chi phí hàng tháng/ hàng quý cho quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan khác. • Tuân thủ hệ thống chính sách, quy trình, các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá đào tạo và nhà cung cấp đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo • Triển khai hướng dẫn, thực hiện, quản lý việc đánh giá năng lực hàng năm nhằm tưởng thưởng xứng đáng và xác định nhân viên tiềm năng, xây dựng đội ngũ kế thừa phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty • Triển khai các sự kiện nhân sự, các hoạt động truyền thông và gắn kết nhân viên nhằm xây dựng, đẩy mạnh văn hóa công ty và các giá trị cốt lõi. • Tuân thủ quy trình thanh toán của công ty, quy trình quản lý hợp đồng trên MIS đồng thời đảm bảo việc thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp. • Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu

JOB REQUIREMENTS

1. Trình độ chuyên môn/Bằng cấp: Tốt nghiệm Đại học. 2. Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. 3. Kiến thức chuyên môn: Kiến thức chung về quản trị nhân sự (quản lý con người, phát triển các mối quan hệ).

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Is this your company? Claim it now!