Management Jobs in Vietnam 20 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
23 June 2020
Job ID: VN30-63234
Lecturer- Industrial Management
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương thưởng theo quy định của trường
  • Chế độ nghỉ phép theo quy định của trường
  • Chế độ bảo hiểm theo quy định của trường
JOB DESCRIPTION

- Giảng dạy cho chương trình đào tạo đại học và sau đại học; - Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn; - Tham gia các hoạt động dịch vụ giáo dục: dự án, đề án ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn nhằm phục vụ cộng đồng và xã hội; - Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác; - Xây dựng mối quan hệ với các trường trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp liên quan nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường ĐHQT Hồng Bàng; - Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên; ------------------------- - Teaching undergraduate and graduate programs. - Conducting research related to the field of expertise. - Participating in professional development activities, developing training programs. - Participating in educational services, education projects, community services. - Establishing relationships with other universities in HCMC in order to provide the best quality services to HIU students. - Developing extracurricular activities for students.

JOB REQUIREMENTS

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng: - Có trình độ thạc sĩ/ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công nghiệp hoặc liên quan; - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy đại học; - Có chứng chỉ đào tạo/ bồi dưỡng phù hợp chức danh dự tuyển; Kỹ năng: - Trình độ tiếng Anh: cấp độ B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu âu (CEFR) hoặc tương đương; - Vi tính: thành thạo tin học văn phòng, tương đương trình độ A; - Kĩ năng khác: kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thuyết trình. Kinh nghiệm: - Ưu tiên những giảng viên trẻ, năng động; có kinh nghiệm làm việc ở các trường đại học quốc tế; - Ưu tiên giảng viên có khả năng giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh; ------------------------- Qualifications & training: - Master/ PhD in Industrial Management. - Certificate of pedagogical training for university/ college lecturers. - Certificates of training suitable for the job title. Skills: - English: Level B1, based on common European standard (CEFR) or equivalence. - Computer: Proficient in computing skill, equivalent to A level. - Other (s): Planning Skill; Teamwork Skill; Presentation Skill. Experience - Priority is given to young, dynamic and experienced lecturers who has worked for international universities. - Priority is given to lecturers who are capable of teaching specialiszed subjects in English. Application Dossier: 1. Cover Letter. 2. Curriculum Vitae with picture 4x6. 3. Degrees and Transcripts. 4. Certificates (if any). 5. Copies of Identity Card & Family Register Book. 6. Reference Letters (if any). Interested applicants should submit via VietnamWorks or the following address: The Office of Human Resources Management – Floor 24, Hong Bang International University, 215 Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Apply Now

Job Details:

Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Is this your company? Claim it now!