Accounting Jobs in Vietnam 203 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
15 February 2020
Job ID: VN30-51083
Sales Admin
WHAT WE CAN OFFER
  • Active and dynamic working environment
  • Various Training Program
  • Team-building activities, events
JOB DESCRIPTION

I. CHUẨN BỊ CÁC THÔNG TIN CHO TEAM KINH DOANH: - Tổng hợp xử lý thông tin khách hàng từ nhiều nguồn, cập nhật phần mềm. - Chuẩn bị các thông tin cho bên kinh doanh như tài liệu/báo giá/order - Liên hệ khách hàng để tìm hiểu nhu cầu và chuyển thông tin cho bên kinh doanh theo danh sách khách hàng được cung cấp. II. TỔNG HỢP, BÁO CÁO, TÍNH BONUS, ĐỐI SOÁT - Thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ hàng tuần, hàng tháng - Tính bonus cho các thành viên trong team - Đối soát doanh thu, hoa hồng định kỳ với các đối tác. III. TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO THỰC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN ĐỐI TÁC KINH DOANH - Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn về các sản phẩm dịch vụ của công ty cho nhân viên kinh doanh mới và các đối tác kinh doanh - Tham gia tuyển dụng và đào tạo cho các thành viên thực tập tại công ty IV. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC - Thực hiện các công việc liên quan trong phòng ban theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận

JOB REQUIREMENTS

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương. • Thành thạo sử dụng các phần mềm Microsoft Office, Google Suite. • Khả năng xử lý dữ liệu, tổng hợp thông tin, biết trình bày và làm báo cáo. • Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có thể đa nhiệm trong xử lý công việc. • Thái độ tốt, hạm học hỏi, nhiệt tình, yêu thích công việc liên quan đến kinh doanh • Trình độ Tiếng Anh: kỹ năng đọc và viết khá.

Apply Now

Job Details:

VietnamWorks
Is this your company? Claim it now!