Property Jobs in Vietnam 19 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

01 August 2019
Job ID: VN30-26035
Property Manager (Trưởng Phòng Quản Lý Tài Sản, Csvc)
WHAT WE CAN OFFER
  • Medical check
  • December bonus
  • Free lunch
JOB DESCRIPTION

Trưởng phòng Quản lý tài sản, CSVC chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai chính sách, quy chế và quy trình Quản lý tài sản (đặc biệt cơ sở vật chất trường học, tài sản liên quan đến trường học, bao gồm xe đưa rước học sinh, trang thiết bị dạy học) đạt hiệu quả cao nhất. - Xây dựng và quản lý dữ liệu về tài sản của các cơ sở toàn hệ thống Trường học và công ty thành viên - Xây dựng quy chế và chính sách quản lý tài sản và cơ sở vật chất bao gồm: danh mục tài sản, trang thiết bị CSVC, kế hoạch và công tác bảo trì, sửa chữa, vận hành tài sản của toàn hệ thống Trường học và công ty thành viên - Xây dựng quy trình phối hợp làm việc giữa bộ phận quản lý tài sản, quản lý vận hành tại cơ sở và các bộ phận liên quan (Kiểm soát nội bộ, Tài chính Kế toán, Quản lý vận hành Trường học, quản lý CSVC hồ bơi, nhà thi đấu đa năng và các công trình trong hệ thống Trường học) - Liên hệ cơ quan địa phương để phối hợp kiểm tra các thiết bị, diễn tập PCCC cũng như công tác bảo vệ anh ninh trật tự khi cần thiết - Phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác kiểm kê tài sản/đánh giá chất lượng dịch vụ định kỳ cùng các bộ phận liên quan - Xây dựng quy chuẩn, quy trình trong công tác thống kê theo dõi tài sản, hướng dẫn cơ sở về quản lý tài sản, quy trình thanh lý tài sản và báo cáo tài sản theo định kỳ - Phối hợp nhân sự phụ trách tại từng cơ sở thực hiện kiểm tra/đánh giá và báo cáo tình hình tài sản theo từng học kỳ, từng năm học, và năm tài chính theo quy định, lập báo cáo trình HĐQT theo định kỳ. - Tham mưu/Tư vấn cho BGH các trường trong công việc quản lý tình trạng kỹ thuật, chất lượng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, bảo vệ an toàn tài sản - Quản lý tình trạng kỹ thuật, chất lượng tài sản; tham mưu đề xuất HĐQT kế hoạch, phương án sửa chữa, cải tạo, thay thế, mua sắm, trang bị, bảo trì, bảo dưỡng hằng năm, xử lý khi có phát sinh về tài sản theo yêu cầu công việc của toàn hệ thống; Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài sản hằng năm - Xây dựng nội quy cho đội ngũ bảo vệ và quy chế bảo trì, bảo dưỡng tài sản, CSVC theo tiêu chuẩn của Bộ phận Tài chính và Kiểm soát nội bộ - Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và HĐQT

JOB REQUIREMENTS

- Chuyên môn quản lý tài sản, CSVC hoặc những lĩnh vực liên quan - Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong với vai trò quản lý tài sản, CSVC (có kinh nghiệm làm việc trong trường học là một lợi thế - Có kiến thức và thấu hiệu đầy đủ về quản lý tài sản, CSVC Trường học và các khía cạnh tài chính - Kiến thức chuyên sâu về tất cả các quy tắc và quy định xung quanh quản lý tài sản - Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, làm việc cá nhân và nhóm hiệu quả - Kỹ năng quản lý để thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ đạo, báo cáo và trách nhiệm hành chính; tổ chức tốt, ưu tiên và kỹ năng quản lý thời gian. - Có khả năng chuẩn bị các báo cáo tóm tắt thông tin và súc tích - Có khả năng làm việc độc lập cũng như thúc đẩy và tham gia nhiệt tình với các bộ phận khác nhau trong toàn tổ chức - Khả năng làm việc dưới áp lực cao - Khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo


Job Details:

The Canadian International School System
Is this your company? Claim it now!