Beauty Care / Health Jobs in Vietnam 19 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 September 2019
Job ID: VN30-31979
Customer Care Service
WHAT WE CAN OFFER
  • Provided with social insurance, medical insurance and other benefits
  • Attractive Salary
JOB DESCRIPTION

- Tiếp xúc, giới thiệu, và tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm thuốc/ sữa (qua điện thoại) - Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới - Phối hợp cùng các bộ phận khác để hoàn thành công việc được phân công

JOB REQUIREMENTS

- Chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Dược/ Công nghệ thực phẩm - Kinh nghiệm: trình dược các sp thuốc/ sữa trên 6 tháng tại bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế. Ưu tiên có kinh nghiệm các sản phẩm thuốc/sữa/ dinh dưỡng điều trị - Địa bàn làm việc: HCM YÊU CẦU KHÁC: • Kiên nhẫn • Kỹ năng tiếp thị • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng • Kỹ năng quản lý thời gian • Có xe máy • Vi tính: văn phòng • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp và nghiên cứu tài liệu

Apply Now

Job Details:

VPDD Kalbe International Pte. Ltd
Is this your company? Claim it now!