Merchandising & Purchasing Jobs in Vietnam 52 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 February 2020
Job ID: VN30-51891
Giám Đốc Kinh Doanh
WHAT WE CAN OFFER
  • Chế độ hiếu hỉ, sinh nhật, chế độ nghỉ mát cùng công ty.
  • Các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật.
  • Mức lương 12-15 triệu/tháng
JOB DESCRIPTION

1.Xây dựng kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả bán hàng theo năm/quý/tháng 2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị 3. Xây dựng, phát triển và quản lý kênh bán hàng. Triển khai các hoạt động hỗ trợ bán hàng cho kênh đại lý, cộng tác viên 4. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh thu trước Ban Tổng Giám đốc 5. Quản lý các hoạt động phát triển bán hàng đảm bảo tuân thủ chính sách của Công ty 6. Giao chỉ tiêu và phê duyệt phương án bán hàng của bộ phận kinh doanh 7. Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

JOB REQUIREMENTS

* Phẩm chất, tính cách - Chủ động trong công việc: Hoàn thành mục tiêu bán hàng - Học hỏi, phát triển bản thân: Xác định rõ các tính cách cần hoàn thiện - Tư duy tích cực: Kiểm soát được hành vi - Chính trực, nhận trách nhiệm: Làm gương cho nhân viên * Kiến thức chuyên môn - Chuyên ngành marketing, QTKD: Tốt nghiệp đại học trở lên - Có kinh nghiệm phát triển kênh bán hàng: 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất * Kỹ năng tác nghiệp - Giao tiếp, trình bày bán hàng : Dùng powerpoint thuyết trình ấn tượng - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện: Sử dụng tốt công cụ Gantt, WBS - Lãnh đạo đội ngũ: Dẫn dắt, đào tạo, tạo động lực cho NV * Tiêu chuẩn khác - Ngoại hình: Ưa nhìn - Tuổi đời: 30 - 40 - Tiếng Anh, vi tính Sử dụng thành thạo * Quyền lợi được hưởng - Mức lương từ 25 triệu trở lên + hoa hồng 12% trên đơn hàng - Các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật. - Được hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước và quy chế lương thưởng của Công ty. - Chế độ hiếu hỉ, sinh nhật, chế độ nghỉ mát cùng công ty.

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Sf Home
Is this your company? Claim it now!