Sciences, Lab, R&D Jobs in Vietnam 34 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
11 September 2019
Job ID: VN10-1243
Lab Technician
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương tháng 13 và các ngày lễ, tết
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển
  • BHXH theo quy định của pháp luật, bảo hiểm tai nạn
JOB DESCRIPTION

** Working place: 31 Str No.2, VSIP II, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province ** Please kindly note that our company does NOT have shuttle bus from HCMC to the office! 1. Perform testing for sample of microbiology and chemical/ Kiểm tra vi sinh và hóa lý mẫu sản phẩm 2. Monitoring environmental testing / Theo dõi việc kiểm tra bề mặt tiếp xúc và không khí. 3. Monitoring the accuracy of measuring device / Theo dõi độ chính xác của các thiết bị đo lường. 4. Checking incoming chemical and Monitoring chemical used /Kiểm tra hóa chất nhận vào và theo dõi hóa chất sử dụng. 5. Request to buy for chemical/ media, tool in the lab/ Đề nghị mua hóa chất, môi trường, dụng cụ cho phòng lab 6. Training to worker who work in lab / Đào tạo cho công nhân phòng lab 7. Report the analysis results and the problems of man powder, equipments, media..to department head/ Báo cáo kết quả phân tích hay các vấn đề liên quan đến nguồn lực, thiết bị, môi trường đến trưởng bộ phận

JOB REQUIREMENTS

- Education: College/university of food technology, Biological technology - English skill: Ability of communication by English. - Computer skill: Microsoft office - Experience: min 1 year experience working in micro lab

Apply Now

Job Details:

Harris Freeman Vietnam Co., Ltd
Is this your company? Claim it now!