Hospitality & Tourism Jobs in Vietnam 162 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
15 February 2020
Job ID: VN30-51095
Director Of Sales (Base HA Noi)
WHAT WE CAN OFFER
  • Phiếu giảm giá
  • Lương tháng 13
  • Đào tạo
JOB DESCRIPTION

• Chỉ đạo nhân viên cùng thực hiện kế hoạch kinh doanh. Tổ chức phân công đội ngũ bán hàng theo từng thị trường, từng đối tượng khách hàng mục tiêu, tối đa hoá doanh số và lượng khách khai thác từ những khách hàng (thị trường) hiện hữu, mở rộng thêm khách hàng (thị trường) mới, tiềm năng. To assign staff to implement business plan. To assign sales team in each market, target client, maximize revenue and client from the current market, to extend new and potential market. • Thiết lập mối quan hệ mật thiết với các khách hàng mục tiêu như công ty, hãng lữ hành, hãng máy bay, văn phòng đại diện, hiệp hội… To establish close relationship with target client such as companies, travel agents, airline companies, representative office, association, etc… • Tổng hợp các thoả thuận cam kết với khách hàng và những yêu cầu của khách hàng, chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của các bộ phận liên quan đối với các cam kết và những yêu cầu này. To consolidate agreement and commitment with client and client’s request, to give guidance and check the implementation of relating departments to those commitments and requirements. • Triển khai các biện pháp tiếp cận khách đang lưu trú tại khách sạn để thu thập ý kiến và đánh giá về sự thoả mãn và hài lòng của khách đối với sản phẩm và dịch vụ của khách sạn. To deploy approaching measures to staying guest at the hotel to collect comments and evaluation on guest’s satisfaction to hotel’s products and services. • Giải quyết những vấn đề phản ảnh của khách. To resolve guest’s inquiry. • Giám sát việc sử dụng ngân sách và kiểm soát chi phí bán hàng của bộ phận. To supervise the usage of budget and control selling cost of department. • Cung cấp chính xác những báo cáo về tình hình kinh doanh, tình hình sử dụng chi phí cho Giám đốc Sales & Marketing định kỳ theo quy định. To provide precisely periodic reports on business status, expenses usage to Director of Sales and Marketing as per regulation. • Giữ tác phong làm việc chuyên nghiệp, giao tiếp ứng xử có văn hoá đối với khách hàng và đồng nghiệp, hình thức bề ngoài lịch sự văn minh. To maintain professional working manner, appropriate behavior in dealing with guest and colleagues, elegant appearance. • Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên Sales & Marketing, theo dõi và đánh giá kết quả đạt được của nhân viên, thực hiện các biện pháp thưởng phạt xứng đáng. To coach, train and update professional skills for Sales and Marketing staff, to keep track and evaluate the achievement of staff, to implement appropriate rewarding and punishment. • Quan tâm đến tư tưởng nguyện vọng và chế độ làm việc của nhân viên, động viên khuyến khích duy trì môi trường làm việc năng động nhiệt tình có kỷ luật, giám sát và kiểm tra tình hình chấp hành quy chế, nội quy của nhân viên. To pay attention to expectation and working conditions of employee, to encourage and maintain proactive working environment that subjects to disciplinary, to supervise and check the implementation of procedures and regulation of the staff.

JOB REQUIREMENTS

• Diploma/ Certificate in Hotel Management; Business Administration preferred.. Ưu tiên có bằng cấp/chứng chỉ ngành Quản trị kinh doanh, quản lý khách sạn. • 2 - 3 years experience on the same position. 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. • Good at writing and communication in English. Tiếng Anh: khả năng viết và giao tiếp tốt. • Excellent skills In Customer Service and Public Relations. Kỹ năng tốt về chăm sóc khách hàng và quan hệ công chúng. • Leadership and well organized. Có kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tốt. • Experience in team management. Có kinh nghiệm quản lý nhân viên. • IT skills: good in Microsoft office. Kỹ năng vi tính: sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Apply Now

Job Details:

Pullman Quy Nhon
Is this your company? Claim it now!