Hospitality & Tourism Jobs in Vietnam 308 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 November 2019
Job ID: VN30-41233
Senior Center Manager
WHAT WE CAN OFFER
  • According to the company's policy
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
  • Professional, dynamic working environment
JOB DESCRIPTION

- Quản trị hệ thống: - Xây dựng và hướng dẫn về quy trình và chính sách Công ty cho nhân viên trung tâm - Phối hợp với khối Operations để xây dựng KPIs cho từng trung tâm. Huấn luyện và hướng dẫn về - KPIs cho nhân viên cấp dưới, đồng thời đôn đốc, giám sát việc triển khai những tiêu chí này - Là đầu mối tiếp nhận và truyền tải thông tin giữa khối văn phòng và khối trung tâm - Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu: - Xây dựng và bảo vệ hệ thống nhận diện thương hiệu - Đại diện để liên hệ với các cơ quan hành chính nhà nước trong những công việc liên quan đến hoạt - động vận hành trung tâm - Kết hợp với Phòng Sales & Marketing để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing, chương trình - khuyến mãi đã được phê duyệt - Chủ động tìm và mở rộng mạng lưới khách hàng cho trung tâm - Xây dựng hệ thống đánh giá dịch vụ khách hàng (nhu cầu, khiếu nại, mức độ hài lòng của khách - hàng) theo chính sách Công ty và cung cấp thông tin khách hàng cho phòng Sales - Trực tiếp giải quyết những khiếu nại của khách hàng khi quản lý không có mặt tại trung tâm - Quản lý tài chính: - Tiếp nhận, quản lý báo cáo doanh số hàng ngày của trung tâm - Thiết lập và triển khai kế hoạch căn cứ vào chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận - Triển khai các báo cáo thống kê tài chính trong phạm vi trách nhiệm - Kiểm soát những khoản thất thoát tài chính tại trung tâm - Quản lý Hành chính – Nhân sự: - Xây dựng cấu trúc nhân sự của khu vực được giao để đáp ứng các yêu cầu vận hành trung tâm - Tổ chức hệ thống đào tạo, phân chia công việc và đánh giá nhân viên - Tổ chức, triển khai và giám sát việc triển khai các chính sách Nhân sự - Phát triển và đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa cho các vị trí cấp quản lý trung tâm - Phối hợp với khối Operations và phòng Nhân sự để xây dựng và quyết định chương trình đào tạo - cho nhân viên trung tâm - Kiểm tra và giám sát để đảm bảo về vấn đề an ninh an toàn của trung tâm - Quản lý tài sản: - Theo dõi & điều chỉnh định mức sử dụng, hàng tồn kho và định mức tồn kho tối thiểu - Theo dõi việc thu mua trên cơ sở định mức tồn kho tối thiểu - Theo dõi việc sử dụng tài sản và máy móc hàng tháng - Theo dõi và giám sát việc hiệu chỉnh và bảo trì máy móc thiết bị cho trung tâm - Chịu trách nhiệm cho việc đổi mới máy móc, thiết bị và tài sản của trung tâm - Quản lý kinh doanh: - Xây dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu kinh doanh cho trung tâm phụ trách - (theo định kỳ hàng tuần / tháng / quý) - Chịu trách nhiệm về các cáo cáo định kỳ hàng tuần và hàng tháng theo phân công công việc - Chịu trách nhiệm về việc giám sát và vận hành các trung tâm mới - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi thẩm quyền.

JOB REQUIREMENTS

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học • Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành nhà hàng - khách sạn, giáo dục, giải trí • Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc • Kỹ năng quản lý và tổ chức sắp xếp công việc • Có định hướng dịch vụ khách hang • Kỹ năng giao tiếp tốt • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá (nói & viết) • Sử dụng tốt MS Office • Yêu trẻ em • Năng động và cầu tiến • Ngoại hình tốt và tác phong chuyên nghiệp

Apply Now

Job Details:

N KID Group
Is this your company? Claim it now!