Việc làm Services tại Việt Nam 360 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới

Tìm kiếm tương tự

Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
16/10/2019
Mã công việc: VN30-36714
International Assistant
WHAT WE CAN OFFER
  • Có nhà trẻ giá ưu đãi cho nhân viên
  • 14 ngày phép/năm và 12 ngày phép nghĩ bệnh
JOB DESCRIPTION

Assistant: - Composing and providing documents for sponsors, donors: project proposal, project, activity reports, etc. - Assisting works related to international branches of Maison Chance, - Assisting the director: receptionist, mailing, translation, business trip, etc. - Raising funds to support the operating expenses of our project. Communication: - Writing articles for Newsletters, Website, Facebook, and Twitter of Maison Chance, - Working with journalist, television, - Managing communication documents. Foreign Volunteers Manager: - Receiving volunteers: exchanging and interviewing volunteers via email, skype. Setting up mission and working plan for volunteers, composing an agreement and carrying out a visa procedure. - Welcoming volunteers: prepare volunteer’s room, help them in translating and look over their works, meeting and reporting once a week.

JOB REQUIREMENTS

- Professional proficiency in French, English, Vietnamese - Flexible, friendly and good skills in communication - Good skills in mathematics

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Tổ Chức Maison Chance/ Nhà May Mắn
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!