Hospitality / F & B Jobs in Vietnam 165 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 April 2020
Job ID: VN27-2262
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Thủy Nguyên (Hải Phòng)
WHAT WE CAN OFFER
  • Bảo hiểm sức khỏe cho toàn bộ nhân viên và người thân trực hệ
  • Lương tháng 13, thưởng thành tích
  • Lương tháng 13 và thưởng thành tích
JOB DESCRIPTION

1. Đạt sản lượng / doanh số được giao: • Quản lý tốt sản lượng mua vào, bán ra. • Thực hiên các chương trình bán hàng, Trade Marketing, Marketing theo đúng nội dung và trong ngân sách được phân bổ. • Đảm bảo thực thi chiến lược phân phối theo chiều rộng và chiều sâu. • Nhận diện và phát triển khách hàng mới. Đánh giá : - % thực hiện chỉ tiêu phân bổ. 2. Quản trị NPP • Đảm bảo NPP thực hiện đúng theo hợp đồng kinh doanh đã ký. • Tìm kiếm các ứng viên tiềm năng làm NPP để đề cử cho TDM. • Đảm bảo sự phù hợp về cơ sở hạ tầng của NPP với sự phát triển kinh doanh • Thông tin về chỉ tiêu doanh số hoặc sản lượng, chính sách và các chương trình bán hàng cho NPP. • Phối hợp với NPP thực hiện kế hoạch phát triển thị trường. • Quản trị tồn kho hiệu quả, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho thị trường, • Đảm bảo NPP quản lý TOT theo quy định của công ty. • Giải quyết các vấn đề về hàng hư hỏng và quyết toán chương trình. • Phân tích P&L của NPP và đưa ra hành động cải thiện. Đánh giá : - Tỷ lệ hoạt động route - Tỷ lệ sản phẩm hỏng trên tổng doanh số - Mức độ tồn kho của NPP so với tiêu chuẩn quy định. 3. Thực thi trên thị trường • Thiết lập và tái thiết lập tuyến bán hàng nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa • Giám sát thực hiện chính sách giá và các chương trình bán hàng theo quy định của công ty. • Triển khai, giám sát lắp đặt TOT, POSM hiệu quả và thực thi trưng bày đúng chuẩn. • Đảm bảo DCR thực thi ghi chép báo cáo theo đúng form của TU. • Tổng hợp thông tin về thị trường/ đối thủ cho cấp quản lý. Đánh giá : - Kết quả KPIs và TU của khu vực - % thực hiện các chương trình được phân bổ - % lắp đặt công cụ trưng bày. - Hình ảnh trưng bày trên thị trường theo quy định của Trade Marketing 4. Quản lý khách hàng • Quản lý, phân loại và cập nhật DSKH theo tuyến bán hàng, loại hình và doanh số hoặc sản lượng. • Thực thi kế hoạch và phát triển khách hàng trọng điểm. • Tạo quan hệ tốt với khách hàng và xử lý hiệu quả các phản hồi của khách hàng. Đánh giá : - Danh sách khách hàng được phân loại đầy đủ, chính xác và kịp thời. - Tần suất viếng thăm khách hàng - Mức độ hài lòng của khách hàng - Hiệu quả đóng góp của khách hàng trọng điểm 5. Huấn luyện và quản lý đội ngũ DCR • Hỗ trợ tuyển dụng DCR theo quy trình. • Huấn luyện và phát triển kỹ năng DCR thông qua công cụ TU (work with, one with one, họp nhóm, …) • Lập kế hoạch chỉ tiêu và kế hoạch thực hiện cho các mục tiêu tháng cho DCR một cách hợp lý và đánh giá việc thực hiện. Đánh giá : - Kết quả TU health check. - Tỉ lệ nghỉ việc của DCR. 6. Quản lý khu vực, địa bàn: - Quản lý khu vực, địa bàn (có thể là địa bàn rộng) và chịu trách nhiệm đi công tác theo sự phân công. - Quản lý và đảm bảo NPP/DCR bán đúng địa bàn, lãnh thổ đã được chỉ định.

JOB REQUIREMENTS

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên và có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Kỹ năng bán hàng tốt Kỹ năng huấn luyện bán hàng Kỹ năng giám sát Kỹ năng phân tích cơ bản Kỹ năng giải quyết vấn đề Tin học văn phòng cơ bản (MS Word, Excel)

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam
Is this your company? Claim it now!