Hospitality / F & B Jobs in Vietnam 19 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 July 2020
Job ID: VN20-4423
Health, Safety & Environment (HSE) Supervisor/ Giám Sát An Toàn, Vệ Sinh & Môi Trường
WHAT WE CAN OFFER
  • Canteen
  • 13th month salary, bonus
  • Voluntary Health Insurance
JOB DESCRIPTION

Belonging to the Factory and reporting directly to the Site Manager. the mission of this position will be: − To be responsible for developing and implementing Health, Safety & Environment (HSE) management system at the factory − To enforce and monitor compliance of HSE standards, legal/regulatory requirements, corporate policies and guidelines and internal procedures − To conducts/coordinates all HSE in-house trainings and skills certification programs − To carry out the investigation into HSE-related occurrences (accidents, ill health, near miss incidents, security cases) and propose the appropriate corrective and preventive action plan − To make the required reports for Authorities and Corporate − To perform other duties and responsibilities within the competencies of the HSE Supervisor assigned by the Site Manager. *********************************************************** Biên chế thuộc Nhà máy và báo cáo cho Giám đốc Nhà máy, trách nhiệm chính của vị trí này sẽ là: − Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE) tại nhà máy − Thực thi và giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn, yêu cầu của pháp luật, chính sách, hướng dẫn của Tập đoàn và quy trình nội bộ liên quan đến HSE − Thực hiện/phối hợp tất cả các chương trình đào tạo nội bộ, chứng chỉ chuyên môn HSE − Tiến hành điều tra các vụ việc HSE (tai nạn, bệnh, an toàn, cận nguy) và đề nghị kế hoạch hành động phòng ngừa, khắc phục − Đảm trách các báo cáo theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước và Tập đoàn − Thực hiện những công việc, trách nhiệm khác trong phạm vi HSE do Giám đốc Nhà máy chỉ định.

JOB REQUIREMENTS

− Engineer or Master degree in safety, industrial hygiene, or environmental related discipline − At least 3 years in HSE ; Experience in pharmaceutical (GMP environment) and/or feed field (HACCP environment) is preferred. − Strong knowledge of HSE principles and regulations − Good training, auditing and communication skills − Demonstrate ability to handle multiple tasks, to prioritize those tasks and meet deadlines − Risk assessment skills and capacity to anticipate and plan − Advanced in spoken and writing English ; computer skills in MS Office, Google Suite, Auto CAD − Determined, proactive, careful, team-spirited, self-initiated − Living in Dong Nai or willing to relocate near the working place is preferred. − Working place : Song May IZ, Bac Son, Trang Bom. Dong Nai. We will contact the suitable candidates. ************************************************************* − Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học các nghành liên quan An toàn, Vệ sinh công nghiệp, Môi trường − Có ít nhất ba năm kinh nghiệm về HSE ; ưu tiên kinh nghiệm làm việc ở môi trường dược phẩm (GMP) và/hoặc thực phẩm (HACCP) − Nắm rõ các nguyên tắc và quy định về HSE − Kỹ năng giao tiếp, đào tạo và đánh giá, thẩm tra tốt − Khả năng đảm nhận nhiều công việc, phân cấp ưu tiên và hoàn toàn kịp thời hạn − Kỹ năng đánh giá rủi ro, dự báo và lập kế hoạch − Sử dụng tốt tiếng Anh là lợi thế ; vi tính văn phòng − Lưu loát tiếng Anh về nói, viết ; vi tính văn phòng, Google Suite, Auto CAD − Cương quyết, chủ động, cẩn thận, tinh thần hợp tác, có thể làm việc độc lập − Ưu tiên sinh sống tại Đồng Nai hoặc sẳn sàng chuyển về gần nơi làm việc (Ngã ba Trị An, Trảng Bom) − Địa điểm làm việc chính : KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai. Chúng tôi sẽ liên hệ các ứng viên phù hợp.

Apply Now

Job Details:

Virbac Vietnam
Is this your company? Claim it now!