Back Office Jobs in Vietnam 1,185 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
31 March 2020
Job ID: VN30-56266
Tuyển Dụng Số Lượng Lớn Cv/ Cvc/ CVCC Phòng Pdtd KHDN Lớn/ Vvn/ Định Chế Tài Chính/ Bán Lẻ – Trụ Sở Chính (Tại Hà Nội và HCM)
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo Quy định của Ngân hàng
JOB DESCRIPTION

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) lợi nhuận năm 2019 là 11,500 tỷ tổng lương thưởng trong năm 23 tháng lương. Với nhu cầu mổ rộng quy mô cần tuyển số lượng lớn Khối Phê duyệt tín dụng cụ thể như sau: Thực hiện công tác tái thẩm định hồ sơ cấp tín dụng KHDN VVN/Lớn/Định chế tài chính/Bán lẻ - Tái thẩm định tình tài chính, tình hình SXKD, dự án của KHDN/VVN/Định chế tài chính/Bán lẻ, đề xuất phê duyệt: (i)GHTD/khoản tín dụng, (ii) cơ cấu nợ, (iii) các nội dung liên quan đến TSBĐ (nhận, thay đổi TSBĐ) và (iv) thay đổi các điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng - Phối hợp với Phòng liên quan trình NHNN các trường hợp cấp tín dụng vượt tỷ lệ quy định của NHCT đối với khách hàng/nhóm KHLQ/khách hàng và người liên quan theo Pháp luật - Rà soát kết quả chẩm điểm và phê duyệt hạng tín dụng khách hàng.

JOB REQUIREMENTS

Yêu cầu: Có kinh nghiệm là Quan hệ KHDN VVN/Lớn/Định chế tài chính/Bán lẻ tối thiểu 5 năm Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đang làm thẩm định/tái thẩm định/phê duyệt tại Ngân hàng Với PDTD KH Định chế tài chính ưu tiên các bạn đang làm ĐCTC, treasury, ngân hàng đầu tư, M&A, kiểm toán, tư vấn tài chính… Ứng viên quan tâm gửi CV theo mẫu VietinBank ghi rõ vị trí dự tuyển là Thẩm định phê duyệt tín dụng khách hàng nào hoặc vào MỤC TUYỂN DỤNG của trang VIETINBANK.VN để xem chi tiết qua link

Apply Now

Job Details:

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Is this your company? Claim it now!