Việc làm Khoa học, Phòng thí nghiệm, Nghiên cứu & Phát triển tại Việt Nam 416 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
01/06/2020
Mã công việc: VN20-4307
Trưởng Phòng Nguồn Vốn
WHAT WE CAN OFFER
  • Thưởng cuối năm từ 01-03 tháng lương
JOB DESCRIPTION

- Phân tích thông tin thị trường tài chính; phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, từ đó đề xuất được những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. - Lập kế hoạch tài chính hàng năm, triển khai và theo dõi sát các hoạt động tài chính, kiểm soát nguồn vốn theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. - Nghiên cứu thị trường, tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án vốn và hiệu quả tài chính các dự án. Đánh giá cơ hội đầu tư. - Làm việc với nhà đầu tư, với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn vốn thực hiện dự án cũng như cho hoạt động kinh doanh. - Lập mô hình tài chính và các hồ sơ có liên quan đến hồ sơ vay vốn. - Phối hợp với các phòng ban trong Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hồ sơ giải ngân. - Lập kế hoạch và cân đối dòng tiền đảm bảo công tác thanh toán của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. - Tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc ra quyết định về dòng tiền, sử dụng các sản phẩm vay tín dụng. - Giao dịch trực tiếp với các tổ chức tín dụng trong nước và ngoài nước để thực hiện công tác tài chính theo yêu cầu của Ban TGĐ. - Trực tiếp triển khai các nghiệp vụ thanh toán, vay, trả, mở và thanh toán L/C… - Phối hợp với các thành viên trong tổ chức, các bộ phận/đơn vị có liên quan trong Công ty để đảm bảo công tác thanh toán và tăng hiệu quả tài chính.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng… - 4 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Có kinh nghiệm về lập dự án, lập mô hình tài chính đánh giá hiệu quả dự án. - Có kinh nghiệm làm việc với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng. - Tinh thần trách nhiệm cao và năng lực kiểm soát tình huống. - Năng lực giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề hiệu quả.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu Tín Nghĩa
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!