Việc làm Khoa học, Phòng thí nghiệm, Nghiên cứu & Phát triển tại Việt Nam 389 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
22/01/2020
Mã công việc: VN32-101
Trưởng Phòng Nhân Sự - Hành Chính (HR & Admin Manager)
WHAT WE CAN OFFER
  • Cơ hội được đào tạo & phát triển nghề nghiệp
  • Thưởng theo thành tích và hiệu quả công việc
  • Tháng lương thứ 13
JOB DESCRIPTION

I. MỤC ĐÍCH VỊ TRÍ Phát triển và quản lý tất cả Chiến lược liên quan đến hoạt động về nhân sự và nguồn nhân lực của Moon Marina và các dịch vụ khác của HRS để đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý nhân sự với mức độ gắn kết cao, phù hợp với Định hướng nhân sự, Giá trị cốt lõi, Tiêu chuẩn công việc và Quy định của Công ty. II. TRÁCH NHIỆM 1. Quản lý chung • Xây dựng chiến lược, chính sách, sáng kiến và giám sát việc quản trị Nhân sự phù hợp với Chiến lược tổng thể của HRS • Chuẩn bị kế hoạch ngân sách hàng năm của Phòng nhân sự để đảm bảo hiệu quả hoạt động cao theo các hướng dẫn ngân sách • Tư vấn cho HĐQT và Tổng Giám đốc về hoạt động nhân sự bao gồm các vấn đề về nhân viên, luật lao động và quan hệ chính phủ • Quản lý công cụ nhân sự và báo cáo nhân sự thường xuyên 2. Tuyển dụng • Thiết kế kế hoạch nhân lực cho tất cả các bộ phận dựa trên nhu cầu trước khai Trương của nhà hàng & nhu cầu theo mùa vụ • Quản lý, Phỏng vấn và Đánh giá ứng viên để đảm bảo chất lượng & số lượng nhân viên cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoạt động và kinh doanh 3. Đào tạo & Phát triển • Đảm bảo kế hoạch đào tạo tháng, năm được thực hiện theo yêu cầu từ giai đoạn trước khai trương đến giai đoạn hoạt động tổng thể • Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên kết hợp với các trưởng bộ phận liên quan • Đảm bảo hoàn thiện đào tạo định hướng và giới thiệu nhân viên mới 4. Chính sách & Lương thưởng • Xây dựng và thực hiện tất cả các chính sách nhân sự cho HRS và Moon Marina • Cung cấp dịch vụ lịch sự và chuyên nghiệp và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với tất cả nhân viên • Quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến các vấn đề xảy ra với nhân viên đối với Luật lao động và Chính sách và Quy định nội bộ của Công ty. 5. Hành chính • Quản trị các hoạt động hành chính chung của Công ty. • Phát triển và đảm bảo các hoạt động tới nhân viên để có sự hiểu biết đầy đủ và tuân thủ chính sách của công ty liên quan đến Sức khỏe, An toàn, và Vệ Sinh • Quản lý tài sản và các nhiệm vụ hành chính khác (visa, giấy phép làm việc, quản lý con dấu, quản lý giấy phép kinh doanh) • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ khác nhau với các tổ chức địa phương, trường học, và các cơ quan nhà nước liên quan • Thực hiện các hoạt động nội bộ nhằm khuyến khích tinh thần làm việc theo nhóm, các hành vi và giá rị cốt lõi và tăng cường sự gắn kết của tất cả nhân viên trong Công ty

JOB REQUIREMENTS

III. YÊU CẦU • Bằng cử nhân và / hoặc chứng chỉ chuyên ngành Quản lý nhân sự / Khách sạn / Khu nghỉ dưỡng / Nhà hàng • Kinh nghiệm quản lý đội ngũ nhân sự trong môi trường khách sạn, nhà hàng • Có kiến thức về thực hành, chính sách và luật lao động Việt Nam • Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp đặc biệt, cũng như khả năng phát triển và thúc đẩy các mối quan hệ và văn hóa tích cực trong công việc • Nhiệt tình và nhiều đam mê trong công việc quản trị nhân sự • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Sông Hương
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!