Việc làm Làm đẹp / Sức khỏe tại Việt Nam 12 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
08/06/2021
Mã công việc: VN56-257
Trưởng Trạm Vận Hành Điện Gió / Quang Điện (Trạm Biến Áp Cấp Điện Áp 35Kv / 110Kv Trở Lên) Cần 5 Người, Làm Việc Tại Đắc Nông, Tây Ninh
WHAT WE CAN OFFER
  • Đối với trường hợp đi đào tạo bên Trung Quốc, công ty trợ cấp toàn bộ phí đi công tác
  • Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định
  • Lương tháng 13
JOB DESCRIPTION

1. Electrical related major, college degree or above; 1. Chuyên ngành điện liên quan, trình độ cao đẳng trở lên; 2. Familiar with the primary and secondary circuits of wind farms, photovoltaic power plants and substations, and master electrical switching operations and electrical accidents and fault handling; 2. Am hiểu mạch điện sơ cấp và thứ cấp của trang trại gió, nhà máy điện quang điện và trạm biến áp, thành thạo các thao tác đóng cắt điện và các sự cố điện cũng như xử lý sự cố; 3. Familiar with the background operating system and proficient in the application of office software; 3. Thành thạo các hệ điều hành và các phần mềm văn phòng; 4. Manage power station attendants, and be responsible for the work related to Vietnam's power grid; 4. Quản lý nhân viên trực trạm điện và chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến EVN; 5. Familiar with the laws and regulations of Vietnam's power industry and the rules and regulations of Vietnam's power grid; 5. Am hiểu pháp luật, các quy định, các nội quy, quy định của EVN; 6. Have working experience in large power plants or power plants. 6. Có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy điện lớn 7. Those who hold A0 and A2 certificates required by the Vietnam Power Grid are preferred, and those who can speak Chinese or English well are preferred. 7. Ưu tiên những người có chứng chỉ A0 và A2 theo yêu cầu của EVN, ưu tiên những người biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

JOB REQUIREMENTS

1. No gender limit, age 25-45 years old, college degree or above in power system related major; 1. Không giới hạn giới tính, độ tuổi từ 25-45, trình độ cao đẳng trở lên có chuyên ngành liên quan đến hệ thống điện; 2. Hold the A0 certificate required by Vietnam Power Grid; 2. Có chứng chỉ A0 theo yêu cầu của EVN; 3. Good character, good health, with at least 3 years of working experience in substation duty operation or more than 5 years of relevant work experience in the power industry; 3. Tư cách tốt, sức khỏe tốt, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác vận hành trạm biến áp hoặc hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành điện lực; 4. Those who can communicate in English or Chinese are preferred. 4. Ưu tiên những người có thể giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Sungrow Power(Singapore) Pte. LTD
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!