Việc làm Quản lý tại Việt Nam 21 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
17/09/2020
Mã công việc: VN30-63700
Trợ Lý Quản Lý Cung Ứng / Sourcing Assistant
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th month salary. Bonus Payment related to Performance
  • Extra personal Incident Insurance
  • Modern office, clean and safe work environment
JOB DESCRIPTION

Mô tả công việc / Job Description • Khu vực hoạt động chính ở Việt Nam và cũng bao gồm các nước S.E.A. khác như Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Lào, vv Main focus on activities: Vietnam; on demand also in other S.E.A. countries, like Thailand, Indonesia, Cambodia, Laos, etc. • Hỗ trợ Quản Lý Cung Ứng theo dõi và bổ sung đầy đủ cơ sở dữ liệu cho các báo cáo đánh giá nhà cung cấp; thường xuyên cập nhật các thông tin/dữ liệu, thanh tra nhà cung cấp. Supporting the Senior Sourcing Manager (SSM) by implementing sufficient supplier data base; basis for supplier evaluation reports; running frequent updates/questionnaires, Audits. • Hỗ trợ SSM theo dõi các dự báo nhu cầu/nhu cung dựa trên thông tin từ Công Ty Mẹ và các chi nhánh khác. Supporting the SSM forecasting procurement needs based on definitions from the Mother Company & its Subsidiaries. • Cập nhật dữ liệu về hàng hóa, đơn đặt hàng, tình trạng sản xuất…. Updating & maintain supplier’s data base; order overviews, delivery schedule, procurement file etc… • Cập nhật dữ liệu trang mạng, phần mềm kiểm tra chất lượng Updating & maintain data, function of the Inspection Tool • Liên tục phát triển chuyên môn để hỗ trợ trong việc tăng số dự án mới. Continually develop expertise to support growth for new projects. • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng trọng yếu. Build and develop relationships with key suppliers and customers. • Theo dõi các yêu cầu mua hàng và giám sát các đơn đặt hàng đã được duyệt cho phù hợp với chính sách của công ty và các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận trước đó. Monitor purchase requisitions & supervise approved and issued purchase orders in accordance with company policy and negotiated terms and conditions. • Theo dõi hoạt động mua hàng và kiểm hàng một cách chặt chẽ với SSM and QC Manager. Track purchasing activity and quality in close dialogue with SSM and QC Manager. • Theo dõi các vấn đề về hàng hóa/dịch vụ bị lỗi hay không đạt yêu cầu với khách hàng, nhà cung cấp và những phòng ban liên quan để tìm hiểu nguyên nhân và có hành động khắc phục phòng ngừa một cách chặt chẽ với SSM & QC Manager. Discuss defective or unacceptable new goods or services with users, vendors and others to determine cause of problem and take corrective and preventative action in close dialogue with the SSM & QC Manager. • Đảm bảo nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu về an toàn, Ứng xử Xã hội, các quy định khác liên quan đến sản phẩm như REACH, LFBG (An toàn thực phẩm); vv, theo dõi chặt chẽ với SSM & QC Manager. Ensure supplier compliance with company requirements for safety, SCoC: Social Code of Conduct; other product related regulations like REACH, LFBG (Food Safety); etc. in close dialogue with the SSM & QC Manager. • Phát triển và theo dõi các đơn hàng và đảm bảo các quyền cần thiết để tạo điều kiện thu mua kịp thời các sản phẩm mới. Develop and review purchase requests and ensure authorization as necessary to facilitate the timely purchase of new products.

JOB REQUIREMENTS

Yêu cầu cơ bản cho công việc / Job Requirement • Quốc tịch Việt Nam Vietnamese Citizen • Bằng Cao Đẳng trở lên College Degree preferred • Chủ động và có tinh thần đội nhóm. Initiative and have team spirit • Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng ANH Good communication skills in English, both written and speaking • Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm văn phòng Microsoft Computer competencies, Microsoft Office • Năng động, có tinh thần hợp tác, làm việc hiệu quả; Cẩn thận, tỉ mỉ và tổ chức tốt. Self-motivation, participative and smart work; Meticulous and well organized • Bảo mật mọi thông tin liên quan đến công việc. Absolute probity Employee Benefits / Phúc lợi của nhân viên • Môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp Clean & modern working environment • Được cung cấp thẻ taxi phục vụ cho mục đích công việc Provided company's taxi card for company job purpose • Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Personal Incident Insurance • Điện thoại di động của Công ty Company Mobile phone • Máy tính của Công ty Company Laptop • Lương tháng 13 13th month salary • Tiền thưởng hằng năm tùy thuộc vào hiệu suất công việc Bonus Payment related to Performance • Và các trang bị khác liên quan đến công việc And other work related equips

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Zwilling J.A. Henckels (Vietnam) LTD.
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!