HSE Jobs 69 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
28 October 2020
Job ID: VN33-1972
Nhân Viên Pháp Chế
WHAT WE CAN OFFER
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance & other benefits according to Labor Laws
  • Competitive salary (Negotiation during the interview) Minimum is 6 million VND
  • Oversee –training chance
JOB DESCRIPTION

MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Quản lý hồ sơ hợp đồng /tài liệu; • Hỗ trợ cấp phép công việc /phối hợp với công ty thuê ngoài; • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp /đàm phán; • Đưa ra những lời khuyên chính xác và kịp thời trong nhiều chủ đề pháp lý • Kiểm soát sự tuân thủ; • Lưu trữ và cập nhật thông tin công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật /POA • Quản lý rủi ro và đưa ra các cảnh báo /giải pháp kịp thời; • Đại diện cho công ty trong các mối liên hệ bên ngoài; • Trực tiếp báo cáo cho Cố vấn pháp lý cấp cao.

JOB REQUIREMENTS

YÊU CẦU: • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Cố vấn pháp lý trong môi trường kinh doanh hoặc luật sư • Trình độ tiếng Anh: Trung cấp trở lên; • Cử nhân Luật; - Mức lương từ : 12 - 18 triệu

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)
Is this your company? Claim it now!