Việc làm Transportation tại Việt Nam 1,657 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới

Tìm kiếm tương tự

08/08/2019
Mã công việc: VN30-26953
Technical Support Manager
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th month salary + performance bonus
  • Team building
  • FPT Care Insurance
JOB DESCRIPTION

• Quản lý team, phối hợp với các bộ phận trong phát triển các dự án ở Sendo.vn. • Tham gia vào công việc xây dựng, thiết kế và xử lý tính năng mới theo định hướng của công ty. • Vận hành và giám sát các sản phẩm của bộ phận/trung tâm. • Viết thiết kế chi tiết, report vấn đề kỹ thuật, đề xuất giải pháp. • Là cầu nối trao đổi giữa đội kỹ thuật và các nhu cầu kinh doanh, giữa các bộ phận/trung. • Kiểm tra chất lượng, đánh giá các sản phẩm của bộ phận/trung tâm. • Phối hợp với các phòng ban trong việc phát triển sản phẩm . • Tham vấn với manager, BGĐ về định hướng công nghệ . • Làm việc với những dự án mới mang tính sáng tạo, hữu ích với xã hội và đáp ứng hàng triệu người dùng. • Nghiên cứu và sử dụng công nghệ mới hỗ trợ cho việc phát triển dự án. • Tích cực đóng góp những kinh nghiệm, ý tưởng cũng như giải pháp tốt nhất cho việc phát triển dự án.

JOB REQUIREMENTS

• Hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. • Có kinh nghiệm phân tích và thiết kế phần mềm & quản lý dự án theo quy trình Agile/Scrum. • Có kinh nghiệm trên 5 năm về lập trình ứng dụng web/mobile. • Có kinh nghiệm trên 5 năm làm việc với database, tối ưu hiệu suất, thiết kế trên dữ liệu lớn. • Có kinh nghiệm làm việc với các famework open source nhiều người dùng. • Có kinh nghiệm triển khai và thiết kế hệ thống. • Có kỹ năng giải quyết vấn đề/sự cố tốt, chú trọng vào chi tiết, suy nghĩ hướng logical. • Làm việc nhóm, liên kết giữa các thành viên đội kỹ thuật và đội kinh doanh. • Có kỹ năng giải thích các vấn đề/sự cố kỹ thuật cho thành viên và đội kinh doanh. • Có kỹ năng đặt câu hỏi và lắng nghe từ các bộ phận liên quan.


Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!