Việc làm Tiếp thị / Quan hệ công chúng tại Việt Nam 206 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
01/06/2020
Mã công việc: VN9-431
Kế Toán Thanh Toán & Công Nợ
WHAT WE CAN OFFER
  • Dựa theo chính sách Công ty
JOB DESCRIPTION

MẢNG THANH TOÁN - Báo cáo số dư tiền hàng ngày - Báo cáo số dư công nợ phải trả/trả trước - Báo cáo số dư tạm ứng/hoàn ứng - Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo qui trình/thẩm quyền ký duyệt - Ghi nhận phải trả nhà cung cấp - In Phiếu chi/Ủy nhiệm chi - Đóng dấu Paid sau khi hoàn tất thanh toán - Đối chiếu tiền hàng ngày - Kê khai VAT đầu vào - Trích trước CP hàng tháng - Ghi nhận TSCĐ/CCDC - Trích khấu hao và phân bổ CCDC/242 - Kiểm soát công nợ phải thu - Kiểm kê & xử lý chênh lệch cuối tháng - Khác (nếu có) MẢNG CÔNG NỢ - Theo dõi và thu nợ bất thường của đại lý; - Tư vấn và đề xuất người quản lý về các vấn đề tín dụng; - Hỗ trợ bộ phận bán hàng trong các công việc liên quan đến tín dụng của đại lý để thực hiện quy trình quản lý AR, tài sản đảm bảo, các vấn đề tín dụng khác. - Chịu trách nhiệm kiểm tra sự thật của thư bảo lãnh ngân hàng với ngân hàng phát hành; - Giám sát tín dụng của đại lý và kêu gọi các thành viên để cùng nhau làm việc tốt hơn. - Để hỗ trợ lập báo cáo về AR, nợ xấu, Tài sản thế chấp, các vấn đề tín dụng khác. - Để thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Người quản lý hoặc BOD - Đàm phán tốt với khách hàng, con nợ.

JOB REQUIREMENTS

Yêu cầu công việc - Trình độ: Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán - Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel) - Ít nhất 01 năm kinh nghiệm. Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán Yêu cầu khác - Bằng cấp: Cao đẳng - Độ tuổi: 20 – 30 - Giới tính: Nam

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH CJ VINA Agri - Chi Nhánh Bình Định
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!