Việc làm Bán hàng, Giải pháp Doanh nghiệp & Phát triển Kinh doanh tại Việt Nam 19 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
05/05/2021
Mã công việc: VN30-63979
Seccretary/ Thư Ký
WHAT WE CAN OFFER
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
  • Professional, dynamic working environment
  • Attractive salary and bonus
JOB DESCRIPTION

1. ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ) • Implement all day to day receptionist function /Thực hiện công việc của tiếp tân. • Answering phone, controlling faxes, distributing copies, documents letters to relating departments /Trả lời điện thoại, tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển đến các bộ phận có liên quan; • Sending the documents, goods, papers and documents outside the company/ Gửi các công văn, hàng hóa,, giấy tờ, văn bản ra ngoài Công ty; • Implement the urgent necessary assignment from Senior Manager/ Thực hiện các công việc cấp bách cần thiết khi có yêu cầu cấp trên. 2. RESPONSIBILITY AND TASK / TRÁCH NHIỆM VÀ PHẬN SỰ • Arrange, keep document system, letters and transfer to relating departments/ Tổ chức lưu trữ các hệ thống công văn, giấy tờ và chuyển đến các bộ phận liên quan; • Execute printing, photocopy documents in case necessary /Thực hiện công việc in ấn, photocopy tài liệu khi cần thiết; • Updating power cut schedule everymonth, and updating Power consumption index follow red invoice /Cập nhật lịch cúp điện hàng tháng và các chỉ số tiêu thụ điện theo từng hóa đơn • Execute to receive and answer phone calls from domestic and foreign customers those contact to Siamp/ Thực hiện công việc nghe và nhận cuộc gọi của khách hàng trong và ngoài nước liên hệ với Siamp. • Control receiving and sending faxes, keeping documents / Kiểm tra nhận và gửi fax, lưu hồ sơ…. • Support Board of Director about customers reception at the company such as: arrange to customer come in meeting room, or prepare panel in case neccessary/Hỗ trợ ban Giám Đốc về việc tiếp khách tại Công ty như: sắp xếp khách vào phòng họp, chuẩn bị bảng chào mừng nếu cần thiết….) • Plan procurement, be responsible for following and management of property and equipment in the office such as order stationery and other common items in the Company/Lên kế hoạch mua sắm, chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý các tài sản, thiết bị tại văn phòng như mua sắm văn phòng phẩm và các đồ dùng thông thường tại Công ty… • Following customer’s PO, checking and sending document to warehouse to delivery /Theo dõi đơn hàng, kiểm tra và làm giấy giao hàng chuyển xuống kho để xuất hàng ra khỏi kho. • Receiving booking meeting room and arranging meeting room from all department/ Nhận đặt lịch phòng họp và sắp xếp phòng họp từ các phòng ban. • Be in charge of another administration’s job as: newspaper, control natural water, call taxi, order coffee, tea…../ Phụ trách các công việc khác của phòng hành chánh như: sắp xếp sách báo, kiểm soát nước uống, gọi taxi, mua café, trà,… • Be incharge of order and control meals to entire company/ Phụ trách việc gọi đặt cơm và giải quyết các vấn đề liên quan đến bữa ăn cho toàn công ty.

JOB REQUIREMENTS

1. Yêu cầu: tốt nghiệp CĐ trở lên. Tiếng anh giao tiếp văn phòng. 2. Ưu tiên: Sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, hoặc vừa tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh, QTKD,…khu vực gần Siamp & đi làm ngay. 3. Ngoại hình dễ nhìn, tính cách năng động.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Siamp
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!