Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
22/09/2020
Mã công việc: VN50-1128
Trưởng Bộ Phận QA/QC (Làm Việc Tại Điện Bàn, Quảng Nam)
WHAT WE CAN OFFER
  • MỨC LƯƠNG: thỏa thuận
JOB DESCRIPTION

- Tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng đầu vào nguyên vật liệu và sản phẩm đầu ra theo hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty. - Tổ chức kiểm tra theo dõi và thông báo kịp thời những biến động về chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm cho các bộ phận liên quan để có quyết định xử lý kịp thời. - Tham gia xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm, các quy trình sản xuất và các quy định về thao tác chuẩn. - Tham mưu cho Giám đốc Nhà máy về hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức quản lý, giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 và CE. - Tổ chức, giám sát việc kiểm tra thử nghiệm sản phẩm theo thủ tục kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm, kiểm soát sản phẩm lỗi theo thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp, thực hiện theo đúng hướng dẫn công việc bộ phận kiểm tra chất lượng. - Gửi mẫu ra bên ngoài để kiểm nghiệm định kỳ hoặc khi có yêu cầu được lãnh đạo thông qua. - Quản lý, điều hành CBNV thuộc bộ phận KCS một cách hiệu quả, đảm bảo phát huy khả năng, năng lực của từng nhân sự trong hoạt động sản xuất. - Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn bảo hộ lao động, PCCN tại NM theo qui định. - Hướng dẫn, đào tạo cho người lao động các kỹ năng thao tác khi làm sản phẩm (đặc biệt các sản phẩm mới) theo đúng tiêu chuẩn, đặc trưng kỹ thuật đã qui định.

JOB REQUIREMENTS

- Có kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí Trưởng nhóm QC, QA tại các nhà máy sản xuất - Am hiểu các tiêu chuẩn về QC,QA - Thành thạo tiếng Anh - Có khả năng quản lý và đào tạo nhân sự

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!