Việc làm Tài chính / Ngân hàng tại Việt Nam 379 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
03/12/2019
Mã công việc: VN30-42764
Area Sales Manager Direct Sales (Kinh Nghiệm Tài Chính, Ngân Hàng)
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương tháng 13
JOB DESCRIPTION

- Phát triển và thực hiện các chiến dịch bán hàng - Làm việc chặt chẽ với phòng Sales và Business Development Department để duy trì danh sách khách hàng tiềm năng mới nhất thông qua các hoạt động của đối tác bên thứ 3 (3P). - Đào tạo, giám sát đối tác để đạt KPI kỳ vọng - Cập nhật và giám sát kết quả, phản hồi từ các phòng ban và khách hàng để thúc đấy 3P đạt target. - Hỗ trợ Head of Third Party trong việc hỗ trợ nhân viên bán hàng trực tiếp, bán hàng qua điện thoại bao gồm đào tuyển dụng, đào tạo, tư vấn và giải quyết vấn đề. - Ghi nhận số liệu về hiệu suất và data khách hàng (ví dụ: số lượng sản phẩm và dịch vụ bán được mỗi ngày) để phân tích và báo cáo. - Đảm bảo hoạt động kinh doanh của 3P tuân thủ đúng các chính sách nội bộ và các quy định theo luật pháp. - Tìm kiếm và hỗ trợ các đối tác thu nhận hồ sơ trong khu vực. - Liên tục quản lý và cập nhật quy trình, kịch bản bán hàng qua điện thoại. - Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đại lý. Xây dựng quan hệ tốt với các phòng ban khác trong công ty. - Thương xuyên cập nhật những thay đổi của thị trường tài chính tiêu dùng và đề xuất nhưng phương pháp/ giải pháp cho những thay đổi này. - Thực hiện các nhiệm vụ do Head of Third Party giao cho

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc các ngành liên quan. - Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong lĩnh vực, bắt buộc kinh nghiệm trong ngành tài chính tiêu dùng, hoặc ngân hàng - Có kinh nghiệm tuyển dụng, xây dựng đội ngủ sales với qui mô lớn - Hiểu biết về sản phẩm tài chính tiêu dùng

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Fe Credit
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!