Việc làm Hành chính nhân sự tại Việt Nam 67 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
05/05/2021
Mã công việc: VN62-16
Nhân Viên Vận Hành Kĩ Sư Điện
WHAT WE CAN OFFER
  • Đào tạo chứng chỉ vận hành A0
  • 12 ngày phép năm
  • Lương tháng 13
JOB DESCRIPTION

• Under the management and technical support of Technical Manager • Supervise and coordinate the operations of operators, subcontractors during the operation shift • Maintenance of electromechanical equipment at Substations and wind power plants. • Operate, monitor, report technical operations, check and fix problems, of the wind power plant including substation, 110kV line, 22kV underground cable line and other auxiliary systems. Coordinate with the turbine operator team to operate the wind power plant during the operation shift to ensure the plant operates safely and continuously. • Operate and receive operation dispatching from A0 / Ax and coordinate with the turbine operator team to dispatch and troubleshoot the electrical system according to regulations. • Check, monitor and report the status of all equipment of substation, 110kV line; 22kV underground cable and other auxiliary systems daily, preventive maintenance, periodic maintenance to ensure continuous, efficient and safe operation. • Report, detect, handle, and promptly prevent incidents from occurring • Record operation history, equipment parameters at defined intervals and complete daily and monthly reports. • Check, monitor, report and propose repairing plans for civil construction systems, electricity, water, construction for production and daily life of the plant. • Checking the design and construction of subcontractors. • Field monitoring. • Work with other project engineers and report to Project Manager. • Support O&M jobs. • Perform other duties according to the assignment -------- • Trực thuộc sự quản lý và hỗ trợ kỹ thuật của Trưởng phòng kỹ thuật • Giám sát và điều phối hoạt động của vận hành viên, thầu phụ trong ca vận hành • Bảo dưỡng các thiết bị cơ điện tại trạm biến áp và nhà máy điện gió. • Vận hành, theo dõi, báo cáo việc vận hành kỹ thuật, kiểm tra khắc phục các sự cố, của nhà máy điện gió bao gồm hệ thống trạm biến áp, đường dây 110kV, đường dây cáp ngầm 22kV và các hệ thống phụ trợ khác. Phối hợp với đội vận hành turbine để vận hành nhà máy gió trong ca vận hành đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, liên tục. • Vận hành, nhận điều độ vận hành từ A0/Ax và phối hợp với đội vận hành turbine để thực hiện điều độ vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện theo quy định. • Kiểm tra, theo dõi, báo cáo tình trạng tất cả các thiết bị của trạm biến áp, Đường dây 110kV; Cáp ngầm 22kV và các hệ thống phụ trợ khác hằng ngày, bảo dưỡng phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo vận hành liên tục, hiệu quả, an toàn. • Báo cáo, phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời sự cố xảy ra • Ghi lại lịch sử vận hành, thông số thiết bị theo các khoảng thời gian xác định và hoàn thành các báo cáo hàng ngày và hàng tháng. • Kiểm tra, theo dõi, báo cáo và đề xuất phương án sửa chữa hệ thống xây dựng dân dụng, điện, nước, xây dựng phục vụ sản xuất, sinh hoạt toàn Nhà máy • Kiểm tra thiết kế, thi công của các nhà thầu phụ. • Giám sát tại hiện trường. • Làm việc với các kỹ sư dự án khác và báo cáo cho Quản lý dự án. • Hỗ trợ các công việc O&M. • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công

JOB REQUIREMENTS

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, hòa đồng, có tinh thần cầu tiến, có kinh nghiệm

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

TNHH Viet Energy
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!