Việc làm Bảo hiểm tại Việt Nam 31 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
23/09/2020
Mã công việc: VN33-1950
Tool and Maintenance Technician/ Kỹ Thuật Viên Dụng Cụ và Bảo Trì Sản Xuất
WHAT WE CAN OFFER
  • Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
  • High salary and commission
  • Professional, dynamic working environment
JOB DESCRIPTION

Position Title: Tool & Maintenance Technician Department: Production Location: Duy Tien, Ha Nam Scope of Position: To maintain / repair equipment to ensure a problem-free production Responsibilities : • Maintain and inspection Tooling equipment on the Line • Maintain production and inspection equipment • Transact preventive maintenance system with MMS • Supervise production / operation to ensure that all equipment running in correct way • Solve other minor manitenance failures on daily basis • Support other department to complete some equipment and production lines improvement activities • Solve other daily problems for maintenance department

JOB REQUIREMENTS

Competencies: - Adequate Maintenance, repair and problem solving skill Education: - Technician school Experience: - 2 years in the field of maintenance/ manufacturing

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Gentherm Vietnam CO., LTD.
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!