Việc làm Medical tại Việt Nam 198 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới

Tìm kiếm tương tự

Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
13/12/2019
Mã công việc: VN30-43980
Product Specialist (Urology/ Orthology)
WHAT WE CAN OFFER
  • Team building activities
  • Healthcare program
  • Competitive benefits
JOB DESCRIPTION

Carry out market related product research, assist in product development planning Develop, implement & control marketing programs as per the annual approved budget Identify potential customers & maintain good relationship with customers Conduct the market research & sale analysis to implement suitable & productive market development plan adjustment. Implement reports as per Dept’s request

JOB REQUIREMENTS

College or University degree majoring Pharmacist At least 3 year experience in sales Experience with Urology/ Orthology products is an advantage Selling & influencing skills Organizing, planning & problem solving skill Good teamwork Integrity

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Mega Lifesciences (Viet Nam)
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!