Việc làm Kỹ thuật 975 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
16/11/2019
Mã công việc: VN30-40601
Production Shift Leader (Work At Binh Duong)
WHAT WE CAN OFFER
  • Transportation
  • Other benefits
  • Training
JOB DESCRIPTION

Manage a team assigned for part of production process. Ensure effective production operation. Manage workers in shift Support & report to Production Section Manager & Supervisor such as: production quantity, productivity, machine operation efficiency and working situation of workers. Control the team to ensure that production plan is achieved on a daily basis. Communicate with other Teams in the process or other processes for adjustment and co-operation. Seek the possibility of production yield improvement and process optimization.

JOB REQUIREMENTS

Male Only New graduated Be able to work on shift Be able to work with Chemical Fair command in English. High responsibility, eager to learn and good personality.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Hoya Lens Viet Nam LTD
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!