Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
26 August 2020
Job ID: VN43-458
Nhân Viên Kĩ Thuật Biết Tiếng Anh
WHAT WE CAN OFFER
  • • Xe đưa đón CBCNV từ Hà Nội- Hà Nam tại địa điểm 88 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội.
  • • Hỗ trợ 1 bữa ăn trưa tại nhà máy
  • • Thu nhập và chế độ đãi ngộ cạnh tranh tương xứng với năng lực
JOB DESCRIPTION

- Đôn đốc các công việc liên quan đến kỹ thuật như: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa các máy móc, thiết bị trong nhà máy để đảm bảo công việc sản xuất không bị gián đoạn. - Quản lý kỹ thuật trong quá trình sản xuất - Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn - Urge technical-related jobs such as maintenance, maintenance and repair of machinery and equipment in the factory to ensure uninterrupted production. - Technical management in the production process - Discuss more details in interview

JOB REQUIREMENTS

• Ưu tiên ứng viên mới ra trường, hoặc có 1-5 tháng kinh nghiệm làm việc • Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh • Học các chuyên ngành điện, kỹ thuật, máy móc… • Có khả năng làm việc độc lập • Trung thực, sáng tạo, cẩn thận, kiên trì. • Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp. • Ứng viên là người Hà Nam hoặc Hà Nội • Ưu tiên nhận CV bằng tiếng Anh Newly graduated or just a few month experience if preferable • Preferred candidates can communicate in English • Study majors in electrical, engineering, machinery ... • Able to work independently • Honest, creative, careful, persistent. • Accept new graduates. • Candidates are from Ha Nam or Hanoi • Prefer to receive CV in English * LƯƠNG & PHÚC LỢI: Lương: thỏa thuận theo năng lực Phúc lợi: • Thu nhập và chế độ đãi ngộ cạnh tranh tương xứng với năng lực • Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 (8h00 - 17h00) • Hỗ trợ 1 bữa ăn trưa tại nhà máy • Môi trường làm việc đa văn hóa, trẻ trung, chuyên nghiệp. Đặc biệt khuyến khích nhân viên cân bằng giữa cuộc sống và công việc • Xe đưa đón CBCNV từ Hà Nội- Hà Nam tại địa điểm 88 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội. • Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp • Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi, nghỉ mát theo quy định của Công ty, tăng lương hàng năm theo năng lực - Negotiable salary according to ability - Income and competitive remuneration are commensurate with capacity - Working time: From Mon - Sat (8:00 - 17:00) - Shuttle bus from Hanoi - Ha Nam - Multicultural, young, friendly, professional working environment, encouraging talent development, self-expression and confidence. Specially encourage employees to balance life and work - Close social insurance, health insurance, unemployment insurance - Other regimes: Rewards, benefits, vacation according to the Company's regulations, annual salary increase ... .. according to your own capacity

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Sam Sung Climate Control Việt Nam
Is this your company? Claim it now!