Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
06 December 2019
Job ID: VN42-247
Area Sales Manager (Mekong Delta)
WHAT WE CAN OFFER
  • Healthcare Plan
  • Attractive Package
JOB DESCRIPTION

- Đề ra những mục tiêu rõ ràng phù hợp với những mục tiêu, chiến lược của Công ty cho từng thành viên đội ngũ bán hàng trong địa bàn . - Theo dõi hoạt động của đội ngũ bán hàng thông qua các công cụ theo dõi thực hiện và cung cấp thông tin phản hồi/ công nhận và khen thưởng thành tích. - Kiến nghị các giải pháp kinh doanh trong khu vực quản lý trên nguyên tắc: hợp lý, có lợi, không gây xung đột thị trường. - Phối hợp xây dựng các chương trình khuyến mãi cho hệ thống phân phối theo phạm vi được giao. - Duy trì tiếp xúc với tất cả khách hàng chủ yếu nhằm tạo ưu thế về nhãn hiệu và trưng bày. - Tiếp thu ý kiến phản ánh của khách hàng, chủ cửa hàng về sản phẩm, chính sách kinh doanh, thái độ phục vụ. - Cập nhật các công cụ quản lý (Bảng Theo dõi hoạt động…) định kỳ. - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong khu vực, hướng dẫn đội ngũ Giám sát, nhân viên dịch vụ bán hàng giải quyết các khó khăn trong công việc hằng ngày.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học trở lên. - Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí Quản lý kinh doanh khu vực (ASM) ngành hàng tiêu dùng nhanh. Ưu tiên ứng viên đã làm việc ở lĩnh vực thực phẩm. - Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. - Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt - Kỹ năng lãnh đạo nhóm và huấn luyện nhân viên.

Apply Now

Job Details:

Navigos Search's Client
Is this your company? Claim it now!