FMCG & Retail Jobs in Mekong Delta 28 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
05 August 2019
Job ID: VN42-156
Nhân Viên Phát Triển Hoạt Động Bán Hàng (TT)
WHAT WE CAN OFFER
  • 12 annual leave
  • Competitive salary and bonus
  • Insurance of Social, Medical, Unemployed
JOB DESCRIPTION

1 / Tuyến bán hàng: - Làm việc với các chi nhánh để quản lý tuyến bán hàng của cả nước - Nghiên cứu, phát triển tuyến bán hàng cho đội bán hàng, đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, năng suất 2 / Hoạt động bán hàng: - Giám sát hoạt động bán hàng, phương pháp và hình thức bán hàng của các chi nhánh, đảm bảo theo đúng quy định của công ty - Đưa ra các đề xuất cải thiện phương pháp bán hàng hiện tại - Thiết kế cấu trúc bán hàng, quy trình bán hàng mới cho các chi nhánh khi yêu cầu 3 / Báo cáo: - Phân tích số sales, đưa biện pháp cải thiện tình hình bán hàng toàn quốc - Các báo cáo về tuyến bán hàng, cửa hàng... khi cấp trên yêu cầu * Công việc sẽ được mô tả kỹ hơn trong phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

- 1 Nam, từ 22-30 tuổi - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành bất kỳ - 01-02 năm kinh nghiệm nhân viên bán hàng, giám sát bán hàng các công ty FMCG - Khả năng sử dụng Excel tốt, giao tiếp tốt, tiếng Anh cơ bản - Sẵn sàng đi công tác thường xuyên - Nơi là việc: Pearl Plaza, Bình Thạnh, HCMC - Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8:00 AM - 5:30 PM), Thứ 7 (8:00 - 12:00 PM)


Job Details:

Orion Food Vina Ltd., Co - Head Office
Is this your company? Claim it now!