Engineering Jobs in Bac Ninh 45 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
04 December 2019
Job ID: VN6-885
Phó Phòng Nhân Sự - Sản Xuất Điện Tử, Quy Mô >2000 Cnv
WHAT WE CAN OFFER
  • Hỗ trợ miễn phí bữa ăn sáng, trưa, và tối (nếu tăng ca)
  • Hỗ trợ CNV các thiết bị làm việc: máy tính, laptop, điện thoại... (một số chức vụ)
  • Công ty có xe đưa đón CNV tại Hà Nội
JOB DESCRIPTION

*Tuyển dụng và đào tạo - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng - Điều phối thực hiện hoạt động tuyển dụng: - Giám sát và đánh giá hoạt động đào tạo *Chính sách lương phúc lợi Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá và hệ thống lương hàng năm Xây dựng và rà soát nội quy lao động, hệ thống các chính sách, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành. Lập và kiểm soát dự toán ngân sách nhân sự *Đánh giá và quan hệ lao động Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý Khảo sát mức độ hài lòng của người lao động Giám sát và đánh giá hệ thống khiếu nại tố cáo, hệ thống đối thoại, khiếu nại tố cáo Tổ chức của các hoạt động gắn kết người lao động: Tiệc cuối năm, sinh nhật công ty, sự kiện 8/3, 20/10, thi hùng biện… Hợp tác cùng Công đoàn để minh bạch hóa chi phí và tối đa hóa quyền lợi và phúc lợi cho người lao động *Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

JOB REQUIREMENTS

Tiếng anh giao tiếp tốt. Sử dụng được tiếng Hàn là lợi thế Thành thạo MS office (Excel, Word, and PPT) Có kỹ năng quản lý, tổ chức và sắp xếp, có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt Tận tâm và có tinh thần cầu tiến trong công việc Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích rủi ro tốt Tối thiểu 5 năm trong lãnh vực Nhân sự, 3 năm tại vị trí quản lý.

Apply Now

Job Details:

ITM Semiconductor Vietnam Co., Ltd
Is this your company? Claim it now!