25 July 2019
Job ID: VN40-45
Trưởng Bộ Phận Tác Nghiệp Tín Dụng
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo quy định của công ty
JOB DESCRIPTION

• Tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ tín dụng; • Phân công, giám sát và kiểm soát chuyên viên/nhân viên soạn thảo, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý tín dụng và hồ sơ đảm bảo tiền vay; • Phân công giám sát và trực tiếp kiểm tra hồ sơ tín dụng trước khi giải ngân; • Giám sát, kiểm soát việc hoàn thiện các hạch toán tín dụng trên hệ thống T24 đối với các nghiệp vụ phát sinh; • Giám sát, kiểm soát việc hoàn thiện hồ sơ sau giải ngân; • Tổng hợp, phân công lập và kiểm soát các báo cáo: Báo cáo NHNN, Báo cáo quản lý rủi ro, báo cáo kiểm toán…; • Kiểm soát việc lưu trữ, quản lý số liệu, hồ sơ tín dụng của Nhân viên/Chuyên viên tác nghiệp tín dụng; • Cảnh báo đối với các hiện tượng tín dụng bất thường.

JOB REQUIREMENTS

• Tốt nghiệp Đại học các Chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, bảo hiểm…; • Có kiến thức về kinh tế, tài chính ngân hàng, luật và hiểu biết các lĩnh vực xã hội; • Có khả năng giao tiếp tốt; • Có khả năng phân tích và tổng hợp dữ liệu tốt; • Có khả năng quản lý nhóm, làm việc độc lập, chịu áp lực cao; • Tối thiểu 30-42 tháng kinh nghiệm: Tín dụng ngân hàng (Cá nhân, Doanh nghiệp), kế toán tín dụng, hỗ trợ tín dụng, kế toán kiểm toán; • Ngoại ngữ: Đọc hiểu tốt; • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.


Job Details:

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Is this your company? Claim it now!