11 May 2019
Job ID: VN17-4
Giám Sát Chăm Sóc Khách Hàng - Customer Service Supervisor
WHAT WE CAN OFFER
  • Healthcare program & 24 hour accident insurance for employee applied on first joining day.
  • Lunch allowance
  • Free motorbike parking
JOB DESCRIPTION

Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ bảo hiểm, phí bảo hiểm. • Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng. • Quản lý, kiểm tra và cấp phát phiếu thu cho Tư vấn bảo hiểm. • Quản lý tiền mặt thu/chi và nộp tiền vào ngân hàng hàng ngày. • Quản lý, cấp phát bộ Hợp đồng bảo hiểm… • Giám sát, phân công công việc và đào tạo nhân viên trong khu vực quản lý. • Kiểm tra, duy trì và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống và quy trình… • Thực hiện và chịu trách nhiệm về các loại báo cáo theo quy định. • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu. • Receive and handle all transactions of new proposal, premium, payments. • Receive and handle complaints, inquiries of customers. • Manage, check and assign premium receipt to agents. • Manage cash receipts/payments and deposit into bank daily. • Manage and deliver insurance policy. • Monitor, assign and training staffs in managerial areas. • Check, maintain and propose solutions to improve systems and processes ... • Implement and be responsible for all types of reports as prescribed. • Other tasks as assigned by Department Heads.

JOB REQUIREMENTS

Tốt nghiệp Đại học. • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở nghiệp vụ Dịch Vụ Khách Hàng hoặc Hành Chính Kinh Doanh và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vai trò Quản lý. • Thông thạo vi tính văn phòng (MS Office: Word, Excel và Power Point). • Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt. • Khả năng giao tiếp và tương tác tốt. • Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm. • University graduated. • At least 05 years of relevant experience in Customer Service or Agency Admin and at least 02 years as managerial role. • Proficiency in Computer skills (MS Officer: Word, Excel, PowerPoint) • Proficiency in English language. • Good communication & inter-personal skills. • Integrity, careful, sense of responsibility.


Job Details:

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company
Is this your company? Claim it now!