Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
26/05/2020
Mã công việc: VN12-226
Giám Đốc Chi Nhánh Bình Thuận
WHAT WE CAN OFFER
  • Khám sức khỏe định kỳ
  • Nghỉ phép theo quy định của Luật lao động
  • Thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ tết
JOB DESCRIPTION

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh theo chiến lược và định hướng hoạt động của SHB. - Đảm bảo công tác kinh doanh, vận hành tại Chi nhánh tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn của Hội sở xây dựng và quy định của Pháp luật. - Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho Chi nhánh, đảm bảo hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro cho Ngân hàng. - Chịu trách nhiệm kiểm tra, Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả làm việc của các Phòng/Bộ phận/Cá nhân thuộc Chi nhánh theo đúng chức năng và phạm vi công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của Pháp luật có liên quan, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Chi nhánh. - Phê duyệt cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền theo quy định SHB từng thời kỳ. - Triển khai/phối hợp cùng các đơn vị Hội sở trong công tác nhân sự tại Chi nhánh - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và cấp có thẩm quyền.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh. - Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tín dụng, trong đó ít nhất 04 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý kinh doanh hoặc ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Ngân hàng/tổ chức tín dụng. - Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp tốt. - Kỹ năng bán hàng, phát triển khách hàng và thị trường tốt. - Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!