Việc làm Khách sạn / Thực phẩm & Dịch vụ ăn uống tại Bình Thuận 1 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
15/05/2020
Mã công việc: VN12-223
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương tháng 13
JOB DESCRIPTION

1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn; 2. Xây dựng, đề xuất kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN trình Ban Giám đốc duyệt; 3. Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu KHDN, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh được giao : 4. Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự KHDN tại ĐVKD: giao nhiệm vụ và phân khai chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đến từng cán bộ nghiệp vụ trong Phòng; chỉ đạo cán bộ trong Phòng thực hiện các công việc đã được quy định; định hướng các giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh 5. Tổ chức thực hiện và quản lý công tác phát triển tín dụng doanh nghiệp và các hoạt động dịch vụ bán chéo mảng KHDN tại ĐVKD 6. Báo cáo (định kỳ và đột xuất theo yêu cầu) Lãnh đạo Chi nhánh và cấp có thẩm quyền khác về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng; các vấn đề khó khăn và các giải pháp xử lý khắc phục. 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐVKD, Đơn vị quản lý ngành dọc, Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị giao.

JOB REQUIREMENTS

-Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương - Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương - Tin học văn phòng trình độ B trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc - Có tối thiểu số năm làm việc tại SHB 03 năm trong lĩnh vực tín dụng; - Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương hoặc tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tín dụng ở vị trí chuyên viên tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính nếu ứng viên tuyển ngoài; - Kỹ năng giao tiếp. - Kỹ năng tư vấn, thuyết trình. - Kỹ năng tư duy, phân tích đánh giá vấn đề - Kỹ năng tổ chức, quản lý, triển khai công việc hiệu quả. - Hiểu biết về cơ cấu tổ chức bộ máy mảng KHDN - Nắm vững các quy định, quy chế và quy trình liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của của ngân hàng; - Ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng tại địa phương, có khả năng duy trì và mở rộng mối quan hệ cho ngân hàng. - Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!