Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
30/05/2020
Mã công việc: VN34-787
Thợ Máy / Mechanic
WHAT WE CAN OFFER
  • 10 FOC returen Airline Ticket
  • KPIs bonus every 6 months. 1-3 month salary/times
JOB DESCRIPTION

Aircraft maintenance operations: - Thực hiện các nhiệm vụ bảo dưỡng trong phạm vi công việc/ Performing maintenance tasks within his scope of work. - Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị cho các nhiệm vụ được giao/ Prepare tools, equipments for assigned tasks. - Thực hiện công việc dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư/ Do maintenance tasks under instruction and guidance of certifying staff. - Ký tên ở cột "MECH" vào các bảng báo cáo sau khi hoàn tất công việc/ Signing in “MECH” column in appropriate maintenance worksheet after completion of work. Quality system: - Thợ máy phải báo cáo các bất thường ảnh hưởng đến khả phi của tàu bay/ Mechanic have to report the incidents affecting the airworthiness of the aircraft. - Thợ máy làm việc dưới sự giám sát và đánh giá của các kỹ sư/ The task performed by a mechanic will be supervised and certified by certifying staff. Các công việc khác / Others: Thực hiện các công việc khác do Trưởng nhóm phân công/ Performed other tasks assigned by Maintenance Team Leader.

JOB REQUIREMENTS

- Trình độ học vấn/Education: Tốt nghiệp trình độ Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành Kỹ sư về Hàng Không, Cơ điện tử, Động lực, Điện tử viễn thông/ Graduated University/College degree, Specialized schools about Engineer in Aviation, Telecommunication - Electronic and Mechanism. Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp "Bảo dưỡng tàu bay cơ bản"/Preferred to "Aircraft basic maintenance" graduates. - Khả năng am hiểu/Business understanding: Anh văn: khả năng nghe, nói, đọc, viết, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, TOEIC tối thiểu 350-400/ Able to communicate in English: listen, speak, read and write, understand technical documents, minimum Toeic 350-400. - Phẩm chất cá nhân/Personal Specifications: - Khả năng làm việc hiệu quả dưới sự giám sát và có trách nhiệm/ Able to work effectively under supervision, Create a culture of accountability - Khả năng làm việc nhóm/ Counsel with others, Create unity. Yêu cầu chuyên môn / Specific requirements: - Kinh nghiệm/Job related experience: Có kiến thức về Hàng Không/ Knowledge about aviation. - Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge: Có kiến thức về Hàng Không/ Knowledge about aviation. - Phải hoàn thành các khóa học cơ bản về bảo dưỡng tàu bay theo yêu cầu của Cục Hàng Không Việt Nam/ Must be Able to complete the Aircraft Maintenance Engineer basic training modules as required by CAAV. - Đảm bảo các công việc được thực hiện theo các hướng dẫn đã được phê duyệt/ Ensures that all work performed is IAW procedure approved. Yêu cầu khác/Other requirements: Có thể làm việc thêm giờ theo yêu cầu, chịu được áp lực công việc, sức khỏe tốt/ Overtime required, Work under high pressure, good health.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Vietjet Air
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!