Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
18/05/2020
Mã công việc: VN40-112
Giám Đốc Nhà Máy
WHAT WE CAN OFFER
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
  • Professional, dynamic working environment
  • Attractive salary and bonus
JOB DESCRIPTION

(I) Mô tả công việc: (1). Vận hành - Vận hành Nhà máy hiệu quả thông qua việc tối ưu hóa các nguồn lực sản xuất, phối hợp các nhân viên vận hành bảo dưỡng, các nguồn lực có liên quan, hệ thống máy móc thiết bị luôn ở trong tình trạng vận hành an toàn, hiệu; - Đảm bảo tuân thủ toàn bộ các điệu kiện quy định trong Hợp đồng Mua bán điện, Quy trình phối hợp vận hành, Thỏa thuận đấu nối, Quy trình vận hành hồ chứa, Quy trình phối hợp an toàn Đập, các quy định của pháp luật có liên quan v.v…) để vận hành Nhà máy an toàn và hiệu quả. - Hợp tác chặt chẽ và trao đổi thông tin thường xuyên, hiệu quả với các cấp quản lý nhà nước bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở ERAV, A0, EPTC, NGC, chính quyền địa phương, v.v…xây dựng và tận dụng mối quan hệ để đạt được sự hợp tác nhằm vận hành Nhà máy an toàn và hiệu quả.. (2) Bảo dưỡng - Lên kế hoạch thực hiện và quản lý giám sát các công việc liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng điện một cách an toàn và hiệu quả theo quy định của các bên có liên quan (ERAV, A0, EPTC, NGC, Công ty, v.v...) - Soạn thảo báo cáo kỹ thuật chuyên môn và cung cấp hỗ trợ về mặt hành chính, trao đổi thông tin để đảm bảo duy trì công tác vận hành và bảo dưỡng Nhà máy xuyên suốt, hiệu quả. - Xây dựng lịch bảo dưỡng tuần, tháng, năm; kế hoạch tiểu tu, trung tu, đại tu, lịch bảo dưỡng phòng ngừa sự cố; Đảm bảo kế hoạch thực hiện đạt đúng như mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. - Thiết lập và quản lý quy trình rút ra “Bài học kinh nghiệm” về mặt kỹ thuật, công nghệ - Lập kế hoạch ngắn và dài hạn, để hoàn thành công tác vận hành, bảo dưỡng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của nhà máy với chi phí tối ưu nhất; (3) Quản lý chung - Hợp tác chặt chẽ và trao đổi thông tin thường xuyên, hiệu quả; thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quản lý, cơ quan quản lý nhà nước, và các bên có liên quan bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở EVN, chính quyền tỉnh Lào Cai, v.v…xây dựng và tận dụng mối quan hệ để đạt vận hành Nhà máy an toàn và hiệu quả, tuân thủ các cam kết . - Quản lý nhân viên, khuyến khích nhân viên luôn đề cao tinh thần làm việc theo nhóm, xây dựng nhóm (Team player, Team Building) nhằm hợp tác hiệu quả với các thành viên khác trong Công ty để cải thiện hiệu quả hoạt động của Nhà máy; - Quản lý an toàn và đảm bảo tuân thủ chính sách môi trường, chính sách khác theo quy định của pháp luật và của cổ đông, WB; (4). Nhiệm vụ khác - Các nhiệm vụ khác sẽ do Ban Giám đốc Công ty chỉ định dựa trên nhu cầu công việc

JOB REQUIREMENTS

(II) Bằng cấp và kinh nghiệm - Có bằng kỹ sư về Điện, Cơ khí, Chế tạo máy, Thủy điện, Thủy lợi - Biết Tiếng Anh là một lợi thế - Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp và hành chính doanh nghiệp - Thành thạo kỹ năng phân tích, giao tiếp, ngoại giao, nghiên cứu - Có kiến thức tốt về luật pháp, quy định và quy chế liên quan đến doanh nghiệp - Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt làm cho các dự án năng lượng tái tạo, là lợi thế

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Lào Cai
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!