Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
29/05/2020
Mã công việc: VN26-2969
Giám Sát Bán Hàng (Các Tỉnh Phía Bắc)
WHAT WE CAN OFFER
  • Structured individual career development programs
  • A competitive salary and compensation package
  • Innovative technologies, services, and processes
JOB DESCRIPTION

Nơi làm việc: Các tỉnh phía Bắc Trách nhiệm chính: Key Responsibility: - Thực hiện xây dựng và mở Nhà phân phối, Đại lý Tỉnh và quản trị hiệu quả hoạt động các Nhà phân phối, Đại Lý Tỉnh Building and opening distributors, provincial agents and effectively managing the activities of distributors and provincial agents. - Phân phối và phát triển thực phẩm Khô và Tươi Distribution and development of Dry and Fresh foods - Triển khai chương trình Khuyến mại, xây dựng nhãn hàng Deploying the promotion program, building brand - Giám sát đội ngũ bán hàng của nhà phân phối về kỷ luật công việc (kiểm tra kịp thời thời gian làm việc, thời gian nghỉ trưa, báo cáo cuộc gọi, thực hiện thị trường ...). Đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ nếu cần. Supervise distributor’s sales team in terms of work discipline (timely check-in, lunch break and check-out, sales call report, market execution practice…). Train, coach & support if needed.. - Kiểm tra hàng ngày với đội ngũ bán hàng của nhà phân phối để đảm bảo phân phối tối đa và thực hiện đúng chương trình thí điểm trong các kênh quán ăn (nếm, khuyến mãi và định giá) và củng cố phản hồi của khách hàng để cải tiến.. Make daily visit with distributor’s sales team to ensure maximized distribution and proper execution of pilot program in Food Operators (tasting, promotion and pricing) and consolidate customers’ feedbacks for improvement.. - Đạt được các mục tiêu hoạt động bằng cách đóng góp thông tin tiếp thị và bán hàng và các khuyến nghị cho các kế hoạch và đánh giá khả thi; chuẩn bị và hoàn thiện kế hoạch thực hiện; thực hiện sản xuất, năng suất, chất lượng, tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng; giải quyết các vấn đề; xác định xu hướng, xác định các cải tiến hệ thống, thực hiện thay đổi. Achieve operational objectives by contributing marketing and sales information and recommendations to actionable plans and reviews; preparing and completing action plans; implementing production, productivity, quality, and customer-service standards; resolving problems; completing audits; identifying trends; determining system improvements; implementing changes. - Hỗ trợ Trưởng Phòng Bán hàng và Tiếp Thị để phát triển kế hoạch hoạt động hàng năm bằng cách dự báo và phát triển hạn ngạch bán hàng hàng năm cho các vùng; dự kiến khối lượng bán hàng cho các sản phẩm hiện có và mới; phân tích các xu hướng và kết quả; đề xuất giá bán; giám sát chi phí, cạnh tranh, cung và cầu Support Sales & Marketing Manager to develop annual operation plans by forecasting and developing annual sales quotas for regions; projecting expected sales volume for existing and new products; analyzing trends and results; recommending selling prices; monitoring costs, competition, supply and demand. - Xác định thị trường, thị phần của đối thủ cạnh tranh, điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh; dự báo kinh doanh dự kiến; thiết lập thị phần mục tiêu. Define market, competitor's share, and competitor's strengths and weaknesses; forecast projected business; establishing targeted market share.Duy trì mối quan hệ với các nhà phân phối chính bằng cách thực hiện các chuyến thăm định kỳ; phân tích các nhu cầu cụ thể; dự đoán những cơ hội mới.. Sustains rapport with distributor(s)/key accounts by making periodic visits; exploring specific needs; anticipating new opportunities - Bảo vệ giá trị của tổ chức bằng cách giữ bí mật thông tin. Protects organization's value by keeping information confidential.

JOB REQUIREMENTS

Trình độ chuyên môn Qualifications • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học College or University Graduation • Ưu tiên có kinh nghiệm làm ngành thực phẩm Prior experience in food environment a plus. • Có thái độ tích cực Must have a positive attitude • Tiếng Anh giao tiếp English communication • Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt Good presentation, interpersonal and communication skills • Giỏi tin học văn phòng Good computer literacy (MS-Office) • Nam/ Nữ, từ 25 tuổi trở lên Male/Female, 25 years and older

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Thai Wah Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!