Việc làm Xây dựng & Công trình tại Biên Hòa 1 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
06/05/2020
Mã công việc: VN8-522
Trưởng Phòng Công Nghệ Ngành Xúc Xích - Thịt
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th month Salary + KPIs Bonus
JOB DESCRIPTION

- Đề xuất các hoạt động liên quan đến công nghệ và chất lượng chế biến thịt, xúc xích/ thông số quá trình sản xuất thuộc phạm vi phụ trách - Yêu cầu các phòng ban/ bộ phận/ nhân viên và giám sát tuân thủ các qui trình/ quy định/ HDCV/ thông số công nghệ và quá trình kiểm mẫu toàn chuỗi sản xuất. - Dẫn dắt các phòng ban/ bộ phận/ nhân việc thực hiện các hành động nhằm khắc phục và phòng ngừa các vấn đề không phù hợp phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh về công nghệ, chất lượng và sản xuất - Điều động, phân công công, khen thưởng, kỷ luật và hướng dẫn phát triển năng lực chuyên môn các nhân viên thuộc quyền - Tổ chức chương trình làm việc toàn bộ nhân viên trực thuộc đảm bảo công nghệ, chất lượng và toàn bộ qui trình sản xuất thịt được tuân thủ. Phối hợp với trưởng bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời những sự cố chất lượng xảy ra. Đảm bảo chuẩn hóa tất cả hoạt động KTCN gồm các thông số công nghệ, kiểm mẫu toàn chuỗi SX, qui trình SX, tất cả các nhà máy SX. - Phối hợp với R&D thực hiện nghiên cứu nguyên liệu, công nghệ và các thử nghiệm và tiếp nhận chuyển giao sản phẩm mới áp dụng vào sản xuất. - Phối hợp với bộ phận dự án đánh giá công nghệ, thiết bị, qui trình trong quá trình thiết kế lắp đặt, thử nghiệm và chuyển giao cho bộ phận sản xuất. - Quản lý và thực thi các cải tiến liên quan đến qui trình công nghệ, chất lượng và tối ưu hoá qui trình sản xuất về chất lượng và chi phí - Thiết lập và Quản lý ngân sách của bộ phận KTCN theo định mức của nhà máy - Huấn luyện năng lực chuyên môn cho thành viên nhóm KTCN

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thực Phẩm - Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí TP.KTCN ở công ty thực phẩm hoặc hàng tiêu dùng quy mô > 1000 tỷ/ năm (ưu tiên các ứng viên đã làm qua Cty đa quốc gia) - Hiểu biết thấu đáo & có kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất sản phẩm & có kiến thức về phương pháp kiểm soát quá trình (process control) - Sử dụng thành thạo các công cụ thống kê, phân tích số liệu , công cụ sáng tạo VD : QC 7 Tools, mind map & Kaizen - Thành thạo vi tính văn phòng & Anh văn

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!