12 July 2019
Job ID: VN20-1480
01 Nhân Viên Theo Dõi Giao Hàng (Bộ Phận Giao Hàng)
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo quy định công ty
JOB DESCRIPTION

- Receive PO and check price, order quantity,…then work with factory to confirm ship-date to buyer. - Making order on system - Follow up order from receiving PO to shipment. - Work with factory closely to implement bulk PO: issue order status, comment, spec to factory before running production. - Check production status - Check payment schedule with buyer after shipment. - Make reports related to sales - Other tasks assigned by Manager (if have). - Nhận PO và kê khai đơn hàng lên hệ thống của công ty - Theo dõi đơn hàng từ khi nhận PO đến giao hàng. - Nhận PO và kiểm tra giá, số lượng đặt hàng, sau đó làm việc với nhà máy để xác nhận ngày giao hàng cho khách hàng - Làm việc chặt chẽ với nhà máy để triển khai PO số lượng lớn: phát hành trạng thái đơn hàng, chuyển mẫu cuối cùng, nhận xét, thông số kỹ thuật cho nhà máy trước khi chạy sản xuất - Kiểm tra tình trạng sản xuất và đảm bảo đúng tiến độ và giao hàng đúng ngày cho khách hàng. - Tiếp tục kiểm tra lịch thanh toán với người mua sau khi giao hàng. - Các nhiệm vụ khác được giao bởi Người quản lý (nếu có).

JOB REQUIREMENTS

- University or colleges Degree - Male - Twenty five years old over. - Have experience in oil industry, it would be better - Good at Excel, excess (if have) - Have delivery management experience. - Ability to work under pressure. - Hard working, Self-motivated, honest,……. - Salary: Negotiation. - Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng - Nam - 25 tuổi trở lên. - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu công nghiệp sẽ là một lợi thế. - Có kinh nghiệm về excel, escess - Có kinh nghiệm về quản lý giao hàng - Có khả năng làm việc với áp lực cao. - Chịu khó, cầu tiến, thật thà... - Lương thỏa thuận.


Job Details:

WE Lubricate The World – GLOBAL Buhmwoo
Is this your company? Claim it now!