Virbac Vietnam

Job ID: VN30-63265 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam
29 June 2020 Print Report Share

Virbac Vietnam

Job ID: VN30-63265 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam

Nhân Viên Kế Hoạch Dự Báo / Demand Planner

WHAT WE CAN OFFER
  • Voluntary Health Insurance
  • Meal allowance
  • 13th month salary, bonus
JOB DESCRIPTION

Biên chế thuộc Phòng Cung ứng và báo cáo cho Trưởng phòng Cung ứng, trách nhiệm chính của vị trí này sẽ là: − Tạo dự báo nhu cầu hàng nhập khẩu cho kinh doanh trong nước để có phương án cung ứng hàng kịp thời, tránh tình trạng thiếu hàng − Tạo đúng nhu cầu về hàng sản xuất tại nhà máy cung ứng đi các chi nhánh ở các nước khác thuộc tập đoàn Virbac để hỗ trợ các bộ phận tại nhà máy có kế hoạch phù hợp với nhu cầu và tránh tình trạng thiếu hàng tại các nước − Thực hiện dự báo nhu cầu cho sản phẩm mới đảm bảo khách hàng nhận hàng đúng theo yêu cầu từng hàng − Cung ứng hàng hóa cho kinh doanh trong nước − Đảm trách quản lý tồn kho hàng thương mại − Thực hiện kịp thời các báo cáo theo yêu cầu. ************************************************ Belonging to the Supply Chain Department and reporting directly to the Supply Chain Manager, this position has the following mission  To create demand forecast of imported products for local sales with high accuracy  To make a good demand forecast of exported products from the local factory to other affiliates in other countries of Virbac Group  To generate the new product forecast  To supply quantity for local sales  To handle inventory management of commercial products  To perform the required reports on time.

JOB REQUIREMENTS

− Tốt nghiệp đại học − Có ít nhất hai năm kinh nghiệm ở vị trí cung ứng/kế hoạch dự báo − Chuyên gia về thống kê, dự báo và các phương pháp dự báo với sự hiểu biết về ảnh hưởng về tài chính và hoạt động của dự báo − Kỹ năng phân tích, trình bày tốt − Lưu loát tiếng Anh ; dùng giỏi hệ thống vi tính, Excel − Chăm chỉ, liêm chính, tinh thần hợp tác, có thể làm việc độc lập − Địa điểm làm việc chính: Quận 3, TP. HCM; Có lịch làm việc tại nhà máy ở Trảng Bom, Đồng Nai một hoặc hai ngày trong tuần Chúng tôi sẽ liên lạc các ứng viên phù hợp. ************************************************  University degree  At least 2 years in supply chain/demand planning  Proficiency in statistics, forecasting and forecasting methods with an understanding of their financial and operational impacts  Strong analytical skills, presentation skills  Fluent English ; strong IT system use with good Excel  Hardworking, compliant, team-spirited, self-initiated  Working place: District 3, HCMC; One or two days per week at the factory

Apply Now

Job Details:


Virbac Vietnam
Is this your company? Claim it now!
Apply Now