Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Job ID: VN26-3124 | Location: Hai Duong, Vietnam
10 June 2021 Print Report Share

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Job ID: VN26-3124 | Location: Hai Duong, Vietnam

AM Phòng Kế Hoạch Sản Xuất/ Quản Lý Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

WHAT WE CAN OFFER
  • Cơ hội giao tiếp tiếng anh hàng ngày, Công tác nước ngoài
  • Bảo hiểm xã hội, y tế, 24/24,Du lịch 1 năm/lần
  • Mức lương thương lượng
JOB DESCRIPTION

- Đối ứng order, yêu cầu và audit khách hàng. - Chi tiết trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

- Tiếng Anh trên 700 - Kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương

Apply Now

Job Details: