Mega Lifesciences (Viet Nam)

Job ID: VN12-47 | Location: Binh Thuan, Vietnam
12 June 2019 Print Report Share

Mega Lifesciences (Viet Nam)

Job ID: VN12-47 | Location: Binh Thuan, Vietnam

Nhân Viên Kinh Doanh

WHAT WE CAN OFFER
  • Developing Programs
  • Team-building Activities (Family Day, Birthday, Outing)
  • Good Health By Yourself (Zumba, Yoga, Health Insurance)
JOB DESCRIPTION

- Lập và thực hiện kế hoạch làm việc nhằm đạt mục tiêu tiêu do Công ty đề ra - Thực hiện các kế hoạch và chương trình Marketing đã hoạch định - Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phát triển địa bàn tiềm năng - Thu thập phản hồi khách hàng và thông tin thị trường - Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận

JOB REQUIREMENTS

- Trung cấp Dược hoặc Kinh tế - Thông thạo địa bàn - Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng - Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm


Job Details: