Korea Rental Vina Co.,Ltd

Job ID: VN30-63688 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam
15 September 2020 Print Report Share

Korea Rental Vina Co.,Ltd

Job ID: VN30-63688 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam

Office Equipment Chief Engineer/ Kỹ Sư Trưởng Thiết Bị Văn Phòng

WHAT WE CAN OFFER
  • - Nghỉ mát hàng năm- BH tai nạn 24/7- BHXH đóng mức cao
  • Nghỉ Chủ nhậtLương tháng 13, thưởng theo quy chế Công ty.Hoa Hồng theo quy chế công ty
  • Được tham gia các khóa đào tạo tiếng anh, Hàn, đào tạo chuyên môn khác- Khám sức khỏe định kỳ
JOB DESCRIPTION

* About our product: Laptop, PC, Photoctcopy, Screen, ..../ Các sản phẩm thiết bị văn phòng của chúng tôi: Laptop, PC, máy photocopy , Màn nhf, Máy chiếu,... * Daily arrange and follow up the schedule for engineer team at HCM Office/ Sắp xếp và theo dõi tiến trình của đội kỹ thuật văn phòng HCM * Manage and support engineers in HCM office at work/ Quản lý và hỗ trợ kỹ thuật văn phòng Hồ Chí Minh * Closely cooperating with sales team, engineer in Ha Noi Office and other team to ensure delivery time and find the best solution for solve the problem/ Phối hợp với bộ phận kinh doanh, kỹ thuật ở văn phòng Hà Nội và các bộ phận khác để đảm bảo về thời gian giao hàng cũng như tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề. * Solving all issues related to engineer team/ Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhóm kỹ thuật * Replace consumable parts to operate equipment/ Thay thế bộ phận đảm bảo thiết bị vận hành * Asset management includes photocopy machines, laptop, HDD, etc... / Quản lý tài sản bao gồm máy photocopy, laptop, ổ cứng,... * Track equipment’s usage/ Theo dõi sự tiêu dùng của thiết bị * Counter check and share with sales administration to make invoice/ Kiểm tra bộ đếm và chia sẻ với nhân viên hỗ trợ kinh doanh để lên hóa đơn. * Delivery assets to client/ Giao sản phẩm đến khách hàng *Training to engineer team/ Đào tạo kỹ thuật * Report to manager/ Báo cáo cho trưởng phòng * Continuously improve through feedback/ Cải thiện dịch vụ

JOB REQUIREMENTS

* Graduation from IT Major or the mechanical and engineering majors related to the Company's equipment. / Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật liên quan đến các thiết bị của Công ty. * Minimum 5 years of experience in repairing equipment/ Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về sửa chữa thiết bị. * Analytical, and problem solving skills/ Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. * Good team player and have initiative/ Tinh thần đồng đội. * Fluent basic level in speaking and writing in English/ Có thể sử dụng tiếng anh cơ bản ở kỹ năng nói và viết.

Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now