Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

Job ID: VN33-2015 | Location: Hung Yen, Vietnam
15 June 2021 Print Report Share

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

Job ID: VN33-2015 | Location: Hung Yen, Vietnam

Maintenance Supervisor (Làm Việc Tại: Văn Lâm, Hưng Yên)

WHAT WE CAN OFFER
  • Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
JOB DESCRIPTION

• Đảm bảo các công việc bảo trì tuân thủ đúng quy định về an toàn, HACCP • Sắp xếp và giám sát công việc hàng ngày cho nhân viên, quyết định thứ tự ưu tiên xử lý sự cố nhằm đảm bảo trơn tru các hoạt động sản xuất • Lên kế hoạch và thực hiện các công việc bảo trì định kỳ, phòng ngừa theo kế hoạch.Ghi nhận vào hồ sơ . • Sắp xếp nhân lực, vật lực và thời gian để thực hiện các yêu cầu (work order) của các bộ phận khác. • Phân tích các công việc bảo trì, tập hợp các nguyên nhân sự cố, kiểm soát báo cáo ca và nhóm bảo trì dự phòng, chia sẻ kinh nghiêm trong nhóm để nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngữ bảo trì. • Phối hợp với các phòng ban khác về công việc bảo trì • Kiểm soát vật tư bảo trì, lập kế hoạch mua vật tư tồn kho min-max và vật tư cho bảo trì dự phòng PM • Tập trung thực hiện các chỉ tiêu KPI cá nhân và KPI phòng bảo trì theo mục tiêu đề ra. • Lập kế hoạch và thực hiện việc huấn luyên cho nhân viên về an toàn, nhận thức kỷ luật và kỹ năng chuyên môn. • Luôn dẫn đầu, gương mẫu trong việc cải tiến kỹ thuật, nâng cao cấp độ nhận thức và kiến thức. • Quản lý sự thay đổi theo yêu cầu phát triển đổi mới của công ty. • Quản lý nhà thầu theo quy định • Kiểm tra và phê duyệt yêu cầu vật tư cho từng yêu cầu bảo trì • Tuân thủ 5S • Quản lý vật tư, đồ nghề, thiết bị trong khu vực được phân công

JOB REQUIREMENTS

• Có các bằng cấp chuyên môn liên quan ( cơ,điện) • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao • Có kinh nghiệm quản lý bảo trì ít nhất 4 năm trong công ty sản xuất • Có khả năng dẫn dắt đội nhóm, truyền cảm hứng và năng lượng cho nhóm làm việc. • Có kinh nghiệm trong ngành sản xuất thực phẩm là ưu tiên • Tiếng anh giao tiếp

Apply Now

Job Details: