Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Job ID: VN35-138 | Location: Kien Giang, Vietnam
12 November 2019 Print Report Share

Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Job ID: VN35-138 | Location: Kien Giang, Vietnam

[Tuyển Gấp - Đi Làm Ngay] Chuyên Viên Gskt Xây Dựng - Phú Quốc

WHAT WE CAN OFFER
  • Bảo hiểm Bảo Việt
  • Nghỉ dưỡng Vinpearlland
  • Lương tháng 13
JOB DESCRIPTION

1. Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng, ATLĐ. - Giám sát nhà thầu thi công đúng tiến độ chi tiết được duyệt. - Cập nhật kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu, Kịp thời báo cáo phụ trách Bộ phận và đề xuất các giải pháp đối với các hạng mục bị chậm theo quy định. - Giám sát chất lượng thi công của nhà thầu theo đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật của Tập đoàn và Nhà nước. - Giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công của nhà thầu. - Tham gia lấy mẫu thí nghiệm cùng BP Thí nghiệm và ký xác nhận theo quy định. - Kiểm tra, nghiệm thu vật tư vật liệu đầu vào theo đúng quy định. Tham gia giao nhận vật tư ba bên (nhà thầu, nhà cung cấp/đơn vị vận chuyển, BQLXD) và ký xác nhận theo quy định. - Thực hiện bàn giao mặt bằng giữa các BP kỹ thuật (XD, M&E, hạ tầng) phục vụ thi công; - Lập Biên bản về các vi phạm của Nhà thầu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công và báo cáo phụ trách Bộ phận để xử lý. - Ghi chép Nhật ký giám sát và ký xác nhận Nhật ký thi công đầy đủ theo quy định. Thường xuyên học hỏi, cập nhật các quy định, quy chế, trang bị kiến thức pháp lý, để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý. Đề xuất điều chỉnh kịp thời các quy định, quy trình làm việc cho phù hợp với các yêu cầu công việc tại thời điểm thực tế. - Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất và các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo BQLXD. 2. Công tác nghiệm thu - Nắm được các nội dung của Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng cung ứng đã ký với nhà thầu. - Trực tiếp thực hiện nghiệm thu theo hạng mục được phân công phụ trách. - Thực hiện nghiệm thu bằng Video theo Quy định. - Hướng dẫn nhà thầu các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến hồ sơ chất lượng công trình. - Xác nhận tài liệu, hồ sơ để phục vụ việc nghiệm thu, thanh toán của các nhà thầu do mình phụ trách. - Kiểm soát, xác nhận các phát sinh tại dự án cho nhà thầu, đảm bảo đầy đủ tính pháp lý & đầu mục công việc của các phát sinh, kịp thời chuyển cho Lãnh đạo bộ phận để chuyển các BP liên quan; 3. Kiểm soát thiết kế tại dự án - Nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật; cập nhật các thay đổi thiết kế (nếu có), bản vẽ shop drawings và biện pháp thi công được phê duyệt. - Kịp thời phát hiện các bất cập của hồ sơ thiết kế và bản vẽ shopdrawing để báo cáo phụ trách bộ phận và trực tiếp làm việc với KSTK để xử lý các bất cập.

JOB REQUIREMENTS

- Kinh nghiệm từ 2 - 4 năm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên từng là cán bộ kỹ thuật nhà thầu hoặc chỉ huy trưởng/chỉ huy phó - Học vấn: chuyên ngành giám sát xây dựng - Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác theo điều động - Ưu tiên các ứng viên có thể đi làm sớm

Apply Now

Job Details: