Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating - Tổ Chức Xếp Hạng Tín Nhiệm Đầu Tiên Tại Việt Nam

Job ID: VN30-35836 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam
09 October 2019 Print Report Share

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating - Tổ Chức Xếp Hạng Tín Nhiệm Đầu Tiên Tại Việt Nam

Job ID: VN30-35836 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam

Chuyên Viên Phân Tích

WHAT WE CAN OFFER
  • Nhân sự được hưởng đầy đủ các quyền lợi về tiền Lương và chế độ Bảo hiểm xã hội và Y tế
  • Chính sách Lương và thưởng có tính cạnh tranh cao
  • Tổ chức PTR tri ân, tôn vinh cá nhân xuất sắc và đền đáp sự đóng góp nổi bật của các thành viên
JOB DESCRIPTION

PTR là Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập (Credit Rating Agency-CRA) đầu tiên ở Việt Nam. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2019 và quá trình hợp tác đối tác chiến lược CRA quốc tế, chúng tôi mời gọi, tìm kiếm và có nhu cầu tuyển dụng bổ sung thêm 05 nhân sự Chuyên viên phân tích cho các Bộ phận chuyên môn như sau: - Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức tài chính; - Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp; - Xếp hạng tín nhiệm các Công cụ nợ (Tài chính cấu trúc); - Xếp hạng Tài chính Dự án đầu tư. - Thực hiện các báo cáo về Kinh tế ngành, báo cáo tài chính doanh nghiệp và các báo cáo chuyên môn chuyên sâu (đánh giá ảnh hưởng tín nhiệm, đánh giá tín nhiệm và đánh giá tín nhiệm đối tác). MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của người Chuyên viên phân tích: 1. Nghiên cứu hiểu biết chuyên sâu kiến thức và nền tảng chuyên môn của các Tổ chức Credit Rating Agency (CRA) Thế giới (Big Three và Châu Á). 2. Thực hiện trách nhiệm cá nhân và hợp tác nhóm trong công tác nghiên cứu khoa học chuyên môn, vận dụng xây dựng và hoàn thiện Bộ tài liệu Phương pháp luận phân tích đánh giá và Quy trình Xếp hạng tín nhiệm PTR, nhằm từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn; đồng thời đảm bảo yêu cầu phù hợp với thông lệ hoạt động và chuẩn mực các CRA Thế giới. 3. Nghiên cứu, cập nhật và tổng hợp thông tin chuyên sâu về vĩ mô Kinh tế, hoạt động Ngành kinh tế liên quan đến nghiệp vụ phân tích đánh giá Xếp hạng tín nhiệm và xây dựng Bộ Tiêu chuẩn Ngành kinh tế (Benchmark), được phân công nhiệm vụ tham gia. 4. Theo dõi cập nhật, nghiên cứu và tổng hợp thông tin pháp luật, quy định và chính sách quản lý của Nhà nước, liên quan đến hoạt động nghiệp vụ được phân công chuyên trách. 5. Tham gia thực hiện trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc xây dựng phát triển nguồn lực Data chuyên môn. 6. Tham gia hoạt động chuyên môn (trách nhiệm cá nhân và hợp tác nhóm) của Phòng Chuyên viên phân tích nhằm cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm cho các đối tượng Khách hàng, khi được Ban lãnh đạo phân công nhiệm vụ. 7. Thực hiện trách nhiệm cá nhân khi được phân công nhiệm vụ công tác chuyên môn, bao gồm: - Hoạt động nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm; - Lập các Báo cáo Chuyên môn chuyên sâu và Báo cáo thông tin cơ bản, cung cấp cho các đối tượng Khách hàng; - Tham gia công tác xây dựng Bộ Tiêu chuẩn Ngành kinh tế. 8. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên môn và huấn luyện đào tạo nội bộ; đào tạo quốc tế, trao đổi chuyên gia với các đối tác, CRA trong và ngoài nước.

JOB REQUIREMENTS

YÊU CẦU CHUNG - Đam mê nghề nghiệp, ham học hỏi; và có tham vọng phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cá nhân (công tác chuyên môn và quản lý). - Trình độ Đại học (hoặc Thạc sỹ) các ngành kinh tế trở lên (hoặc có các chứng chỉ chuyên môn do các tổ chức quốc tế cấp ACCA, CFA, CPA...). - Trình độ ngoại ngữ: thông thạo 4 kỹ năng. - Phẩm chất cá nhân phù hợp với chính sách phát triển nhân sự và nền Văn hoá tổ chức. - Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm trực tiếp làm việc phân tích tài chính trong các lĩnh vực Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Kiểm toán, Công ty Chứng khoán và các tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế. QUYỀN LỢI, CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI CÁ NHÂN - Nhân sự được hưởng đầy đủ những quyền lợi về tiền lương, chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. - Tổ chức PTR thực hiện chính sách thu hút nhân tài, với chính sách phân loại chất lượng nhân sự; và chế độ về lương và thưởng có tính cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của xã hội trong mọi thời điểm. - Ban Lãnh đạo khuyến khích và mong đợi nhân sự đồng hành gắn bó lâu dài, cộng đồng trách nhiệm và chia sẻ thành công với mọi thành viên có trách nhiệm đóng góp trong tổ chức. Tổ chức PTR luôn tri ân, tôn vinh cá nhân xuất sắc và cam kết đền đáp cho những nhân sự có thành tích đóng góp xuất sắc về chế độ lương, thưởng hàng năm, thăng tiến nghề nghiệp; và có cơ hội trở thành cổ đông và nhà quản lý chuyên môn, quản lý doanh nghiệp các cấp trong tương lai. Liên hệ: Các Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ cá nhân qua VietnamWorks Hoặc gửi về: Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating. Địa chỉ PHATTHINH Building, R4 33-34 Lê Văn Thiêm, PMH, Q7, Tp HCM.

Apply Now

Job Details: