Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú ( DAVIPHARM )

Job ID: VN10-2732 | Location: Binh Duong, Vietnam
10 June 2021 Print Report Share

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú ( DAVIPHARM )

Job ID: VN10-2732 | Location: Binh Duong, Vietnam

Kỹ Sư Bảo Trì/ Maintenance Engineer

WHAT WE CAN OFFER
  • Promotion opportunities
  • Salary and bonus policies according to regulations of the company
  • Work is stable and long-term
JOB DESCRIPTION

- Chịu trách nhiệm soạn thảo, quản lý các hồ sơ, bản vẽ, quy trình, tài liệu kỹ thuật phòng Cơ điện - Thiết lập, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo trì và hiệu chuẩn ở nhà máy - Lập kế hoạch, mua vật tư thay thế, sửa chữa - Hỗ trợ các nhân viên khác trong bộ phận hoàn thành công việc - Viết SOP theo tiêu chuẩn WHO-GMP, EU-GMP và thực hiện theo các SOP đã được ban hành - Các nhiệm vụ phát sinh khác được giao bởi quản lý trực tiếp --- - Responsible for preparing, managing document, drawing, the technical documentation of the Engineering department - Establish, implement, and monitor the implementation of maintenance and calibration procedure - Make plans, make Purchase Request for materials for replacement, repair - Support other staff in the department to complete the job - Create SOP according to WHO-GMP, EU-GMP standards and following existing SOP - Prepare weekly and monthly reports and do other ad-hoc assignments from direct supervisor

JOB REQUIREMENTS

• Kỹ sư, ngành cơ, điện, tự động hóa, nhiệt lạnh • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm bảo trì • Có kỹ năng sử dụng tốt các công cụ như: AutoCAD, Mastercam, MS Office • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh • Khả năng đi ca --------- • Engineer degree in electricity, mechanical automation, refrigeration. • At least 1-year experience in the maintenance field • Good at AutoCAD, Mastercam, Ms. office • Fair English skill • Can work in shifts

Apply Now

Job Details: