Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Job ID: VN30-35859 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam
09 October 2019 Print Report Share

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Job ID: VN30-35859 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam

Chuyên Viên Pháp Chế

WHAT WE CAN OFFER
  • Theo Quy định của Công ty
JOB DESCRIPTION

- Thực hiện công tác pháp lý trong các lĩnh vực: Pháp lý dự án, pháp lý M&A - Kiểm tra các vấn đề pháp lý của các dự án; - Xây dựng, cập nhật những yêu cầu tuân thủ pháp lý đối với dự án đầu tư; - Tham gia thực hiện các thủ tục pháp lý cho mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản; - Tham gia soát xét pháp lý các Dự án/Công ty trong quá trình Công ty lựa chọn Dự án/Công ty tiềm năng để thực hiện Mua bán & sáp nhập (M&A), tham gia thương thảo hợp đồng mua bán & sáp nhập dự án/doanh nghiệp (M&A). - Kiểm soát tính tuân thủ của công ty con và liên kết; - Rà soát tính pháp lý của các thủ tục chuẩn bị đầu tư; - Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai dự án, để đảm bảo dự án đúng tiến độ; - Làm việc với các sở ban ngành trong việc làm hồ sơ, hoàn tất các thủ tục pháp lý của dự án; - Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án; - Nghiên cứu, cập nhật các quy định mới/điều chỉnh của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư, vận hành và kinh doanh của dự án và/hoặc của công ty - Thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc

JOB REQUIREMENTS

- Tối thiểu phải có bằng cử nhân luật học. - Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý Bất động sản. - Kiến thức chuyên sâu về Luật doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, tư duy logic pháp lý tốt. - Kỹ năng giao tiếp, soạn thảo trình bày văn bản tốt. - Xử lý công việc độc lập, hiệu quả, trách nhiệm và đúng tiến độ; - Khả năng làm việc dưới áp lực cao; - Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác; - Thành thạo Excel, Word, Outlook, Power Point. - Biết lập kế hoạch và tổ chức công việc, cẩn thận và tỉ mỉ. - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản;

Apply Now

Job Details: