BMB Steel Co., LTD

Job ID: VN30-64190 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam
11 June 2021 Print Report Share

BMB Steel Co., LTD

Job ID: VN30-64190 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam

Giám Sát Bảo Hành Công Trình

WHAT WE CAN OFFER
  • Team building và du lịch;
  • Đào tạo chuyên môn và các chương trình đào tạo giúp phát triển kỹ năng sống;
  • Chăm lo phúc lợi xã hội và sức khoẻ cho nhân viên;
JOB DESCRIPTION

1. Kiểm tra công trình 2. Lên list cho công tác sửa chữa lỗi cho khách hàng 3. Lập kế hoạch cho công tác sữa chữa 4. Lập báo cáo tại công trường và báo cáo cho Trưởng Bộ Phận 5. Quản lí công nhân 6. Nghiệm thu công tác sửa chữa với khách hàng

JOB REQUIREMENTS

1. Số lượng: 1 người 2. Giới tính: Nam 3. Trình độ - Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học Chuyên ngành Xây Dựng 4. Kỹ năng: Tiếng Anh giao tiếp tốt 5. Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp hoặc kinh nghiệm 1-2 năm

Apply Now

Job Details:


BMB Steel Co., LTD
Is this your company? Claim it now!
Apply Now