Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
24 October 2019
Job ID: VN6-766
Kế Toán Trưởng (Bắc Ninh)
WHAT WE CAN OFFER
  • Trang bị đầy đủ máy tính, văn phòng phẩm
  • Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm
  • Cơ hội đào tạo nâng cao chuyên môn
JOB DESCRIPTION

1. Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn - Lập kế hoạch thu chi tài chính theo ngày, tháng, quý, năm - Theo dõi và kiểm soát các nguồn chi - Tổ chức kiểm kê tài sản, đánh giá giá trị tài sản định kỳ hàng tháng - Theo dõi, đánh giá việc sử dụng chi phí 2. Xây dựng các nguyên tắc, thể lệ, quy trình tài chính kế toán - Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về TCKT liên quan đến các bộ phận và nghiệp vụ kế toán của nhân viên - Xây dựng các nguyên tắc, thể lệ kế toán phù hợp với tiêu chuẩn của pháp luật Việt Nam, HĐQT và TGĐ công ty - Tổ chức hướng dẫn, giám sát các bộ phận về các quy định được phê duyệt 3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các báo cáo tài chính - Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính cho cơ quan thuế - Trực tiếp lập và chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước, trước HĐQT và TGĐ công ty - Quản lý toàn bộ các chứng từ liên quan đến lập báo cáo tài chính 4. Thực hiện các báo cáo tài chính và quản trị cho HĐQT và TGĐ công ty - Sắp xếp, điều động nhân viên thực hiện công việc - Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên định kỳ - Tổ chức thực hiện theo các quy định về quả lý nhân sự của công ty 5. Quản lý nhân sự phòng TCKT - Đề xuất tuyển dụng các chức danh cho phòng TCKT - Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới - Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên - Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo và thử việc - Lên lịch công việc cho nhân viên hàng tuần và điều chỉnh phát sinh - Sắp xếp, điều động nhân viên thực hiện công việc - Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên định kỳ - Tổ chức thực hiện theo các quy định về quả lý nhân sự của công ty 6. Quản lý điều hành phòng TCKT - Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày đến phòng TCKT - Điều động nhân viên thực hiện công việc - Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của TGĐ - Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho bộ phận TCKT và tổ chức thực hiện - Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc được giao và công việc liên quan 7. Xây dựng mối quan hệ với cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng.... - Trực tiếp xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức liên quan đến nghiệp vụ phòng TCKT - Thay mặt TGĐ theo ủy quyền trực tiếp làm việc với cơ quan tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao 8. Công việc khác - Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến TCKT và thuế... - Thực hiện các báo cáo theo đúng yêu cầu - Xây dựng hệ thống báo cáo cho nhân viên và hướng dẫn nhân viên lập báo cáo

JOB REQUIREMENTS

1. Học vấn - Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính tại các trường Kinh tế quốc dân, Ngoại thương, Học viện Tài chính, Thương mại... 2. Kiến thức, kỹ năng - Quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, luật thuế, luật lao động tiền lương, luật doanh nghiệp.... - Lập kế hoạch, duy trì, kiểm soát, tổ chức, đánh giá, phân tích, kiểm soát, tuyển dụng, sử dụng phần mềm kế toán, lập bảng biểu, kiểm tra chứng từ, kiểm soát số liệu, đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới... - Khả năng truyền đạt thông tin và giao tiếp tốt. - Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel). - Sử dụng thành thào email, internet…. 3. Kinh nghiệm làm việc - Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại doanh nghiệp sản xuất 300 lao động trở lên. - Có thể làm việc tại KCN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh 4. Phẩm chất cá nhân - Cam kết, sáng tạo, cầu tiến, liêm chính, trung thực, công bằng, minh bạch, hòa đồng, yêu nghề

Apply Now

Job Details:

Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Thái Dương
Is this your company? Claim it now!