12 July 2019
Job ID: VN30-22852
Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án
WHAT WE CAN OFFER
  • Mức lương, thưởng hấp dẫn
  • Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của công ty
JOB DESCRIPTION

1. Công việc chính - Tham mưu và thực hiện các thủ tục pháp lý dự án theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo pháp lý dự án được phê duyệt theo đúng chủ trương và tiến độ. - Soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan - Rà soát, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ theo chuyên môn, chuyên ngành - Lập, triển khai, kiểm soát quy trình, kế hoạch, tiến độ, danh mục các thủ tục pháp lý dự án theo đúng quy định hiện hành. - Chuẩn bị hồ sơ trình nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước và theo dõi tiến độ hồ sơ trình nộp - Theo dõi, nghiên cứu, cập nhận các văn bản pháp lý để tham mưu, đề xuất cho Ban giám đốc liên quan đến việc triển khai dự án - Liên hệ làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước để nắm bắt kịp thời những thông tin, pháp luật chuyên ngành, đảm bảo công tác pháp lý luôn thực hiện đúng quy trình và quy phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án. - Quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ - Tham gia phối hợp với bộ phận thi công trong các công tác kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành. - Giải quyết các vấn đề có liên quan đến pháp lý dự án 2. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và Ban Giám đốc, bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc của Công ty

JOB REQUIREMENTS

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu từ 05 – 07 năm ở vị trí tương đương - Tốt nghiệp các ngành có liên quan như: quản lý đất đai, kiến trúc, xây dựng, luật,… - Nắm vững các quy trình từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện dự án. - Am hiểu pháp luật về Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản: Các bộ Luật liên quan đến đầu tư xây dựng, Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, … do Nhà nước ban hành. - Có kinh nghiệm, khả năng thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan nhà nước như: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND Quận Huyện,… là một lợi thế. - Có kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, linh hoạt, đàm phán, thuyết trình - Kinh nghiệm lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát kế hoạch - Thành thạo tin học văn phòng, PowerPoint, MS project, AutoCad… - Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. - Thái độ tích cực, khả năng tạo động lực cho bản thân và nhóm.


Job Details:

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy
Is this your company? Claim it now!