Công Ty TNHH PECI Việt Nam

Mã công việc: VN59-613 | Địa điểm: Thanh Hóa, Việt Nam

Công Ty TNHH PECI Việt Nam

Mã công việc: VN59-613 | Địa điểm: Thanh Hóa, Việt Nam

Electrical Technician

WHAT WE CAN OFFER
  • Competitive salary package
  • Internal training courses
  • All benefits in accordance with Vietnam Labor law and Company policy
JOB DESCRIPTION

What You Will Do 1. To oversee or supervise installation, maintenance and/or testing of E&I system in vendor shop and at work site. Giám sát lắp đặt, bảo trì và kiểm tra hệ thống điện tại nơi làm việc 2. To develop construction, installation, system testing and commissioning procedure ensure project execution in accordance to client’s requirements, engineering specifications and standards Phát triển quy trình vận hành, hệ thống kiểm tra và lắp đặt điện phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 3. To ensure all efforts are made from available sources to comprehend given task thereby ensuring safe, effective job deliverance and feedback to superior of the job progress. Bảo đảm toàn tâm toàn lực hoàn thành những nhiệm vụ được giao an toàn, hiệu quả và luôn luôn báo cáo tiến độ cho cấp trên 4. To coordinate with other disciplines, supervisors or even with the subordinates, client and vendors for equipment installation, testing of electrical and instrument system according to SS/EMA requirement. Phối hợp với các bên khác như những quy định chuẩn, những người giám sát, khách hàng và nhà cung cấp để lắp đặt thiết bị, kiểm tra hệ thống điện, tương ứng với tiêu chuẩn SS/EMA 5. To evaluate and keep track of the project and maintenance requirements and related plans, particularly in material and equipment schedule, equipment and manpower handling. Đánh giá và theo dõi tiến độ dự án, các yêu cầu bảo trì và kế hoạch liên quan, đặc biệt trong lĩnh vực tiến độ nguyên vật liệu và thiết bị, bàn giao nhân lực và thiết bị. 6. To update for the design engineering and preparation of materials for requisition and make sure that the project documents are compiled, controlled and updated to the latest version. Cập nhật bản vẽ, sự chuẩn bị vật tư theo yêu cầu và đảm bảo hồ sơ giấy tờ của dự án được soạn, kiểm soát và cập nhật liên tục 7. To prepare Risk Assessment and Method Statement of work activities in compliance to project HSSE action plan. Chuẩn bị những đánh giá nguy hại và phương pháp làm việc tương tương với kế hoạch thực hiện dự án đảm bảo an toàn 8. To ensure instrument and electrical hardware, systems and vendor equipment are installed to the project quality standards with flawless start-up performance. Đảm bảo hệ thống điện và thiết bị từ nhà cung cấp được lắp đặt cho dự án đạt tiêu chuẩn chất lượng với hiệu xuất hoạt động cao ngay từ ban đầu

JOB REQUIREMENTS

1. Candidate need have 3 years maintenance experience in refinery or chemical plant. Ứng viên phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong nhà máy lọc hóa dầu. 2. Good self-learning skill Có kỹ năng tự học hỏi, tìm hiểu. 3. Good inter-personal and communication skill, team work player Có tinh thần làm việc nhóm, và kỹ năng giao tiếp. 4. Good knowledge at electrical power supply system and electrical safety Có kiến thức tốt về hệ thống cung cấp điện và an toàn về điện 5. Trouble shooting skill on below area: Có kỹ năng giải quyết các vấn đề dưới đây: 5.1: High voltage and Low voltage switchgear Hệ thống đóng ngắt mạch cao áp và hạ áp. 5.2: Transformer Máy biến thế 5.3: Generator Máy phát 5.4: UPS Bộ lưu điện 5.5: Motor and motor starter including VSD/VFD Đông cơ điện và khởi động đông cơ điện với VSD/VFD 5.6: Earthing and Lightning protection system Hệ thống nối đất, chống sét 5.7: Lighting including emergency and Exit lighting Hệ thống đèn cảnh báo thoát hiểm 6. English communication and writing skill is advantage Có khả năng giao tiếp tiếng anh là lợi thế

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:


Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!
Ứng tuyển ngay